Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

LW – Corporate and Business Law

Môn LW – Corporate and Business Law được ACCA thiết kế theo từng quốc gia. Ở Việt Nam, thí sinh có thể chọn học và thi môn LW – Corporate and Business Law theo Luật của Anh hoặc theo luật của Việt Nam đều được.

 

LW – Corporate and Business Law là môn học thuộc cấp độ Kỹ năng Ứng dụng của ACCA nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức về khung pháp lý liên quan tới các vấn đề pháp luật cần tuân thủ khi kinh doanh.

 

Với các kiến thức có được ở môn LW – Corporate and Business Law, học viên sẽ hoàn toàn làm chủ và có thể vận dụng chính xác và linh hoạt các kiến thức pháp luật vào công việc thực tế.

 

Môn LW – Corporate and Business Law thường ít được học viên lựa chọn học và thi do phần lớn các bạn sinh viên khối ngành kinh tế tại Việt Nam được miễn môn này, do đã học luật đại cương khi học đại học tại Việt Nam.

 

Ở môn học LW – Corporate and Business Law, học viên sẽ được học về Luật thương mại và Luật doanh nghiệp của Anh, hoặc tương tự theo luật Việt Nam.

 

Theo đó, môn học này sẽ trang bị cho học viên kiến thức và kỹ năng trong hệ thống pháp luật để tiến hành điều chỉnh các hoạt động kinh doanh quốc tế, đồng thời sẽ có kiến thức trong pháp lý kinh doanh và hiểu được nhu cầu tư vấn pháp lý chuyên sâu khi cần thiết.

 

Mục tiêu môn học LW – Corporate and Business Law

 

Sau khi hoàn thành môn LW – Corporate and Business Law, học viên có thể:

Nội dung môn học LW – Corporate and Business Law

 

A – Các thành phần cơ bản của hệ thống pháp luật

B – Các bộ luật cơ bản

C – Luật Lao động

D – Sự hình thành và thành lập các tổ chức kinh doanh

E – Vốn và tài chính của Công ty

F – Quản trị và điều hành Công ty

G – Quy định pháp lý liên quan khi công ty gặp khó khăn

corporate and business law

Cấu trúc đề thi môn LW – Corporate and Business Law

 

Hằng năm, ACCA tổ chức 4 kỳ thi cho môn LW – Corporate and Business Law: kỳ thi tháng 3, kỳ thi tháng 6, kỳ thi tháng 9 và kỳ thi tháng 12.

 

Ở Việt Nam, thí sinh thi môn LW – Corporate and Business Law sẽ có 2 sự lựa chọn hình thức thi:

Thí sinh có 120 phút để làm bài thi, cấu trúc đề thi bao gồm 2 phần, đề thi môn LW – Corporate and Business Law 100% trắc nghiệm không có tự luận, do đó thí sinh tham dự kỳ thi đều có kết quả rất khả quan.

Total Views: 78 ,