Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

alp gold
icaew partner in learning

Vietsourcing là nhà cung cấp dịch vụ đào tạo hàng đầu về chương trình ACCA, ICAEW và các chương trình đào tạo ngắn hạn từ 2006 đến nay, với tổng số khách hàng và học viên là doanh nghiệp và cá nhân sử dụng dịch vụ đào tạo lũy kế lên đến hàng trăm ngàn..

 

Vietsourcing là đối tác chiến lược của Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc (ACCA) và Viện Kế toán Công chứng Anh và xứ Wales (ICAEW).

 

Dịch vụ Đào tạo Vietsourcing mang tới cho học viên những lợi ích vượt trội:

Dịch vụ đào tạo trên nền tảng online

 

Từ 2018 đến nay, Vietsourcing tiên phong ứng dụng phương pháp đào tạo online cho học viên:

Total Views: 1251 ,