NỀN TẢNG HỌC ONLINE

Học Trực tuyến ACCA
Chương trình ACCA bao gồm 14 môn học, chia thành 3 cấp độ trong các lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị, thuế và luật.
icaew logo Học Trực tuyến ICAEW
ICAEW CFAB được thiết kế dành cho tất cả mọi người thực sự quan tâm và muốn đào sâu tìm hiểu về lĩnh vực tài chính, kế toán và kinh doanh.
vietsourcing logo no text Học Trực tuyến Khóa học Ngắn hạn
Hơn 30 khóa học ngắn hạn trong các lĩnh vực kế toán, tài chính, thuế, quản trị.
Combo ACCA Online
Chương trình ACCA bao gồm 15 môn học, chia thành 3 cấp độ trong các lĩnh vực: Kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị, thuế và luật
icaew logo Các Gói Combo ICAEW
ICAEW CFAB được thiết kế dành cho tất cả mọi người thực sự quan tâm và muốn đào sâu tìm hiểu về lĩnh vực tài chính, kế toán và kinh doanh