Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi
Trả lời
ACCA đã phân tích kết quả thi của thí sinh và không tìm thấy sự khác biệt nào về tỷ lệ đỗ của loại câu hỏi này so với các loại câu hỏi khác.
Bài thi môn BT bao gồm các câu hỏi loại tình huống giúp các học viên chuẩn bị tốt hơn cho các bài thi môn Kiến thức Ứng dụng khác – là những môn đòi hỏi vận dụng nhiều kiến thức hơn.Các câu hỏi tình huống trong bài thi môn BT thường ngắn và đều nằm trong những kiểu câu hỏi mà Trung tâm đào tạo Vietsourcing sẽ hướng dẫn các bạn trong quá trình học
Câu hỏi
Trả lời
Hầu hết các câu hỏi chỉ tập trung vào một phần nhất định trong nội dung môn học. Các câu hỏi sẽ không kết hợp nhiều nội dung khác nhau hoặc được đưa ra trong cùng một tình huống.
Mỗi phần nội dung sẽ được ra đề với số câu tương đương nhau. Điều này có nghĩa là mỗi phần nội dung sẽ bao gồm 8 hoặc 9 câu hỏi.
Câu hỏi
Trả lời
Không, nó nằm trong phần A của nội dung mới và một phần A5 mới cũng được bổ sung vào, tập trung vào các khía cạnh cơ bản của kinh tế vi mô.
Câu hỏi
Trả lời
Giáo trình học có tương đối ít học thuyết hoặc mô hình. Nhưng những học phần được chọn trong giáo trình đều khá phổ biến và tương đối dễ hiểu. Mục đích giúp học viên hiểu được cách thức tư duy về các vấn đề liên quan. Việc có các học thuyết hoặc mô hình tổ chức đó trong nội dung môn học không có nghĩa là chỉ có các học thuyết và mô hình này mà đây là học thuyết và mô hình phổ biến nhất trong các ấn phẩm về quản lý. Bài thi môn Kế toán trong Kinh doanh (AB) sẽ có các học thuyết hoặc mô hình cụ thể được nêu rõ ràng trong giáo trình. Chính vì vậy, việc nắm vững được các học thuyết và mô hình là điều cần thiết cho việc thi qua môn.
Câu hỏi
Trả lời
Bài thi môn BT chủ yếu là một bài kiểm tra kiến thức và kỹ năng. Tuy nhiên, có những khía cạnh của giáo trình như các học phần A4 và A5 sẽ kiểm tra kinh tế học vĩ mô và vi mô, có thể liên quan đến một ít tính toán. Ví dụ bài thi sẽ có những câu hỏi về tổng cầu trong nền kinh tế và những vấn đề liên quan đến độ co giãn và độ co giãn chéo của cầu
Câu hỏi
Trả lời
Học viên thi môn BT thường được chuẩn bị tốt kiến thức và tinh thần cho các kỳ thi. Giáo trình lại bao hàm rộng và dựa trên những kiến thức về kinh doanh nói chung. Một số học viên đã có thể có những kiến thức về nhiều lĩnh vực kinh doanh trước khi học đăng ký học ACCA thông qua các nguồn khác nhau. Tuy nhiên, việc tỷ lệ đỗ cao phụ thuộc hoàn toàn vào khả năng học tập và việc chuẩn bị kỹ càng của các học viên cho mỗi kỳ thi
Câu hỏi
Trả lời
Có thi. Bất cứ nội dung có trong Luật Anh đều có khả năng có trong bài thi
Câu hỏi
Trả lời
Mỗi tình huống đề cập đến một vấn đề. Nếu các thí sinh nêu nguyên tắc và trích dẫn tên nguyên tắc đó thì không cần thiết phải mô tả chi tiết về tình huống. Các tình huống có thể được sử dụng để giải thích các quy định pháp luật nhưng cũng không quá cần thiết, nêu ví dụ cũng tốt
Câu hỏi
Trả lời
Người kế toán viên cần hiểu khung pháp lý chung và các lĩnh vực cụ thể liên quan đến doanh nghiệp để họ có thể nhận biết được các vấn đề liên quan đến luật pháp có thể phát sinh để cân nhắc và quyết định thuê chuyên gia tư vấn pháp lý.
Giáo trình Luật Doanh nghiệp và Kinh doanh (LW) tập trung vào các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp. Đây cũng là mối quan tâm lớn nhất đối với các chuyên gia tài chính
Câu hỏi
Trả lời
Chương trình CFAB chỉ tương đương với Cấp độ Chứng chỉ của chương trình ACA. Để trở thành chartered accountant hoặc hội viên của ICAEW, bạn cần hoàn thành chương trình ACA (Bằng Kế toán công chứng cao nhất do ICAEW cấp) và một số điều kiện khác để trở thành Hội viên ICAEW
Câu hỏi
Trả lời
Chương trình ICAEW CFAB sẽ cung cấp các kiến thức, kỹ năng cần thiết trong các lĩnh vực: tài chính, kế toán, kinh doanh. Chương trình CFAB gồm 6 môn: Kế toán tài chính, Luật (Anh), Kinh doanh và Tài chính, Các vấn đề cơ bản về Thuế (Anh), Kế toán quản trị, Kiểm toán
Câu hỏi
Trả lời
Sau khi học viên hoàn thành xong chương trình CFAB, tài khoản của học viên sẽ được tự động chuyển lên tài khoản ACA trong vòng 2 - 5 tuần và học viên không phải nộp bất kỳ một khoản phí chuyển tài khoản nào.
Câu hỏi
Trả lời
Học viên đã đăng ký tài khoản CFAB không được học bất kỳ môn nào ở cấp độ Chuyên nghiệp cho đến khi hoàn tất chương trình CFAB và tài khoản chuyển lên ACA.
Nếu học viên muốn học các môn khi chưa hoàn tất chương trình CFAB thì phải làm đề nghị chuyển tài khoản lên ACA và nộp phí theo quy định của ICAEW
Câu hỏi
Trả lời
Học viên đã đăng ký tài khoản ACA có thể thi tùy ý bất kỳ môn nào trong chương trình ACA, chỉ riêng Case Study sẽ thi cuối cùng
Câu hỏi
Trả lời
Để tham gia chương trình kết nối học viên CFAB và ACA với các nhà tuyển dụng Malaysia, học viên phải đăng ký làm bài kiểm tra và phỏng vấn theo kế hoạch của ICAEW. Trước hết, học viên cần liên hệ với ICAEW VN để được tư vấn cụ thể về các giấy tờ hồ sơ cần thiết và lịch trình làm bài kiểm tra và phỏng vấn
Câu hỏi
Trả lời
Tất cả các câu hỏi trong kỳ thi là bắt buộc. Bài thi có 35 câu hỏi trắc nghiệm (OT), mỗi câu 2 điểm. Ngoài ra còn có hai câu hỏi nhiều thành phần 15 điểm (MTQ). Môn FA sẽ thi trên máy tính. Các MTQs sẽ xoay quanh các nội dung về lập báo cáo tài chính cho công ty tư nhân hoặc công ty cổ phần, (báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, bảng cân đối kế toán, báo cáo lưu chuyển tiền tệ và báo cáo thay đổi vốn chủ sở hữu) và kế toán tập đoàn
Câu hỏi
Trả lời
Trang web của ACCA đăng tải danh sách các tài liệu liên quan cho kỳ thi môn Kế toán Tài chính - FA
Câu hỏi
Trả lời
Có. IFRS15 (Doanh thu từ Hợp đồng với Khách hàng) được liệt kê dưới dạng tài liệu có thể kiểm tra được đối với FA và nó sẽ được áp dụng khi xem xét cách hạch toán doanh số.
Câu hỏi
Trả lời
Không. Mặc dù IFRS16 (Thuê tài sản) đã được ban hành vào tháng 1/2016, nhưng IFRS16 sẽ không có trong kỳ thi môn FA. IFRS16 có thể xuất hiện trong kỳ thi các môn FR và SBR