Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

BT – Business and Technology

BT – Business and Technology là môn học đầu tiên thuộc cấp độ nền tảng trong Chương trình Kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA), đây thường là môn học được lựa chọn là điểm khởi đầu khi tham gia chương trình ACCA.

 

Học viên sẽ được trang bị kiến thức tổng quan về môi trường kinh doanh, bộ phận kế toán và các nguyên lý quản trị kinh doanh hiệu quả.

 

BT – Business and Technology

 

BT – Business and Technology là môn học cung cấp  cho học viên kiến thức nền tảng và giúp học viên có cái nhìn tổng quan nhất về môi trường kinh doanh cũng như tác động tới một đơn vị và bộ phận kế toán.

 

Bên cạnh đó, môn học cũng giúp học viên hiểu rõ hơn về vai trò của kế toán và các bộ phận chủ chốt trong việc xây dựng đơn vị  hiệu quả và đạo đức kinh doanh, từ đó hướng học viên tiếp cận tới những nguyên lý quản trị doanh nghiệp hiệu quả.

 

Rất nhiều học viên tại Việt Nam đủ điều kiện để được miễn thi 3 môn thuộc cấp độ nền tảng BT – Business and Technology (Công nghệ và Kinh doanh), MA – Management Accounting (Kế toán Quản trị), FA – Financial Accounting (Kế toán Tài chính).

 

Tuy nhiên chúng tôi khuyến khích học viên hoàn thành 3 môn học trên để chắc chắn nắm vững kiến thức nền tảng, từ đó dễ dàng hơn trong hành trình chinh phục ACCA.

 

Khi hoàn thành 3 môn học trên, học viên sẽ được cấp chứng chỉ ACCA Diploma in Accounting and Business. 

 

Mục tiêu môn học BT – Business and Technology

 

Sau khi hoàn thành môn học BT – Business and Technology học viên có thể:

Nội dung kiến thức môn học BT – Business and Technology

 

A – Business Organisation and Business Structure: Tổ chức doanh nghiệp và cấu trúc doanh nghiệp

 

B – Business Strategy: Chiến lược kinh doanh 

 

C – Organisational Culture and Committees: Văn hóa doanh nghiệp và các ủy ban

 

D – Corporate Governance: Quản trị doanh nghiệp

 

E – Social Responsibility: Trách nhiệm xã hội

 

F – The Role of Accounting: Vai trò của Kế toán

 

G – Control, Security and Audit: Kiểm soát, Bảo mật và Kiểm toán

 

H – Identifying and Preventing Fraud: Nhận diện và ngăn chặn gian lận

Cấu trúc đề thi môn BT – Business and Technology

 

Môn học BT – Business and Technology được kiểm tra dưới hình thức thi trên máy tính. Do vậy học viên có thể đăng ký thi vào bất kể khoảng thời gian nào trong năm, sau khi đăng ký với các trung tâm tổ chức thi được cấp phép của ACCA.

 

Mỗi thí sinh có 120 phút để làm bài thi môn BT – Business and Technology trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm (CBE – Computer Based Exam).

 

Đề thi môn BT – Business and Technology gồm 2 phần lớn:

Tổng điểm của bài thi BT – Business and Technology là 100 điểm, nếu đạt từ 50% số điểm trở lên trở lên thì đồng nghĩa với việc thí sinh đã vượt qua bài thi môn này.

Total Views: 102 ,