Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Tháo gỡ vướng mắc, đảm bảo tuân thủ và tối ưu thuế cho doanh nghiệp

Thuế luôn là mối quan tâm hàng đầu của doanh nghiệp. Tuy nhiên, để nắm vững cũng như cập nhật kịp thời sự thay đổi của luật thuế lại là một điều khá khó khăn cũng như mất thời gian đối với đại đa số doanh nghiệp. Vì vậy, các giám đốc và kế toán ngày nay luôn sử dụng dịch vụ tư vấn thuế để đáp ứng nhu cầu trên. Cùng đồng hành cùng doanh nghiệp, Vietsourcing giúp tháo gỡ các vướng mắc thuế, đảm bảo tính tuân thủ và lập kế hoạc thuế tốt nhất cho các doanh nghiệp.

Do môi trường thuế tại Việt Nam đang ngày càng trở nên phức tạp, chúng tôi cung cấp các doanh nghiệp:

  • Xác định và giảm thiểu rủi ro về thuế tại Việt Nam;
  • Hiểu và đáp ứng các nghĩa vụ tuân thủ quy định về thuế của doanh nghiệp;
  • Thực hiện các chiến lược thuế nhằm hỗ trợ mục tiêu hoạt động, kinh doanh của doanh nghiệp;
  • Giải quyết bất đồng phát sinh với cơ quan thuế;
  • Quản lý các vấn đề về kế toán và báo cáo thuế.