Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Hỗ trợ tuân thủ và quản trị doanh nghiệp

tư vấn quản trị

Từ 2007 đến nay, Vietsourcing đã hỗ trợ hàng chục ngàn doanh nghiệp giải quyết thành công các vấn đề liên quan đến kế toán. Chúng tôi luôn khảo sát, tìm hiểu kỹ lưỡng các yêu cầu mà doanh nghiệp đưa ra, từ đó tư vấn đáp ứng chính xác nhu cầu của doanh nghiệp và thực hiện các giải pháp tối ưu với sự chuyên nghiệp và tận tâm của đội ngũ chuyên gia giàu kinh nghiệm.

Dịch vụ kế toán tại Vietsourcing được chia ra các phần liên quan đến ghi sổ và hạch toán kế toán, lập và soát xét báo cáo tài chính.

    • Ghi sổ kế toán toàn bộ các phần hành.
    • Lập báo cáo tài chính, kế toán quản trị, chuyển đổi báo cáo tài chính từ VAS sang IFRS.
    • Soát xét báo cáo tài chính, báo cáo tài chính bằng tiếng Anh cho các đối tác nước ngoài.
    • Cung cấp nhân sự ngắn hạn.