Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

ATX – Advanced Taxation

ATX – Advanced Taxation (UK) là một trong bốn môn học tự chọn thuộc cấp độ chuyên nghiệp, là môn học nâng cao của môn TX – Taxation ở cấp độ kỹ năng. Môn học trang bị các kiến thức và kỹ năng chuyên nghiệp về thuế cũng như các tác động của thuế đến các quyết định tài chính với các tình huống cụ thể.

 

ATX – Advanced Taxation – Thuế nâng cao là môn học cung cấp cho học viên kiến thức, đạo đức và các kỹ năng về hệ thống thuế, giúp học viên có thể áp dụng các kiến thức và kỹ năng đó vào các vấn đề và tình huống cụ thể trong doanh nghiệp. Môn ATX cũng trang bị cho học viên nhiều kiến thức mới về các sắc thuế cụ thể như thuế thu nhập, thuế thừa kế, thuế nhà thầu, thuế khác….

 

ATX là một trong bốn môn học tự chọn của chương trình ACCA cùng với: Quản trị Tài chính Nâng cao (AFM – Advanced Financial Management), Quản trị Hiệu quả Hoạt động Nâng cao (APM – Advanced Performance Management,Kiểm toán và Dịch vụ Bảo đảm Nâng cao (AAA – Advanced Audit and Assurance).

Nội dung chính của môn Advanced Taxation

 

Mục tiêu của môn học là áp dụng các kiến thức và kỹ năng có liên quan và thực hành nghiệp vụ xét đoán, cung cấp thông tin và tư vấn cho các cá nhân và doanh nghiệp về tác động của các loại thuế đối với các quyết định và tình huống cụ thể trong doanh nghiệp.

 

Môn học Thuế Anh nâng cao Advanced Tax – phát triển sâu hơn nội dung trong môn học Thuế ở cấp độ kỹ năng (TX-UK).

 

Môn học này mở rộng hơn về phần kỹ năng ứng dụng và kiến thức về hệ thống thuế cùng với khả năng áp dụng kiến thức đó vào các vấn đề thường gặp bởi các cá nhân và doanh nghiệp, những các thí sinh thành công cần có khả năng giải thích và phân tích thông tin được cung cấp và truyền đạt kết quả theo cách phù hợp với từng mục tiêu.

 

Đây là một môn học không bắt buộc, nhắm cung cấp cho học viên có nhu cầu mở rộng kiến thức về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế đầu tư vốn và thuế thừa kế bao gồm các khía cạnh khác về thuế nhà thầu nước ngoài, thuế tín thác và miễn trừ thuế.

 

Ở Việt Nam có rất ít học viên lựa chọn môn học này do ở cấp độ kỹ năng, các học viên lựa chọn học thuế Việt Nam. Hiếm có trường hợp học viên lựa chọn thi môn Thuế nâng cao theo luật Anh vì hiện tại thuế Việt Nam chưa có môn nâng cao trong hệ thống thi của ACCA.

 

Bài thi không kỳ vọng vào việc tính toán các loại thuế, thay vào đó, bài thi tìm cách phát triển các kỹ năng phân tích, diễn giải và trao đổi thông tin. Các ứng viên dự kiến sẽ có yêu cầu lập kế hoạch thuế và và xem xét các vấn đề về thuế hiện hành.

advanced taxation
advanced taxation

Cấu trúc đề thi môn ATX – Advanced Taxation

Bài thi diễn ra trong 3 giờ 15 phút. Mức thuế suất, mức trợ cấp và thông tin về một số khoản giảm trừ nhất định sẽ được cung cấp trong kỳ thi.

 

Các thí sinh cần tính toán, xem xét, phân tích các vấn đề liên quan đến luật thuế, trong cùng một câu hỏi có thể bao gồm nhiều loại thuế khác nhau.

 

Ngoài khả năng tính toán thí sinh được kỳ vọng có khả năng phân tích thông tin, giải thích tình huống và đưa ra các kết luận phù hợp cho từng trường hợp, đồng thời có thể lập kế hoạch cũng như xem xét các vấn đề hiện tại của việc tuân thủ thuế.

Total Views: 90 ,