Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

MA – Management Accounting

MA – Management Accounting là môn học thuộc cấp độ nền tảng, môn học đầu tiên thuộc dòng Kế toán quản trị trong chương trình ACCA.

 

Kế toán quản trị vẫn còn là một lĩnh vực khá mới mẻ đối với các bạn học viên, đặc biệt là ở những doanh nghiệp vừa và nhỏ, nhưng đây lại là một lĩnh vực rất quan trọng vì nó giúp các nhà quản trị đưa ra chiến lược và chính sách xác thực nhất để đạt mục tiêu.

 

Trong tương lai, vị thế của môn học kế toán quản trị càng được xem trong bởi nó liên quan chặt chẽ đến các quyết định trong điều hành và quản lý doanh nghiệp của các nhà quản lý.

 

Môn học Kế toán quản trị MA – Management Accounting

 

MA – Management Accounting là môn học “nhập môn” khi học viên muốn tiếp cận với lĩnh vực Kế toán quản trị.

 

Môn học MA – Management Accounting cung cấp cho học viên những kiến thức tổng quan nhất về tình hình tài chính, kinh doanhdoanh của doanh nghiệp ở quá khứ và hiện tại, từ đó có thể định hướng được xu thế, hỗ trợ việc đưa ra quyết định quản trị của Ban giám đốc.

 

Các thông tin của Kế toán quản trị đưa ra là rất quan trọng trong quá trình vận hành doanh nghiệp, đồng thời giúp kiểm soát và đánh giá hiệu quả doanh nghiệp một cách tốt hơn.

 

Lợi ích của môn học MA – Management Accounting

 

MA – Management Accounting có hệ thống kiến thức khá lớn về quản trị doanh nghiệp qua góc nhìn của kế toán quản trị thông qua việc phân tích, kiểm soát chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

 

Việc nắm chắc kiến thức của môn MA – Management Accounting sẽ giúp học viên có nền tảng tốt để tiếp tục học lên môn ở cấp độ ứng dụng như PM – Performance Management (Quản trị hiệu quả hoạt động) và tiếp theo đó là môn APM –  Advanced Performance Management (Quản trị hiệu quả hoạt động cấp độ chiến lược) – một trong số những môn học khó nhất của cấp độ chuyên nghiệp.

 

Trên thực tế, các nhà lãnh đạo, quản lý của các công ty đều có kiến thức vững chắc về kế toán quản trị, bởi vì thông tin mà kế toán quản trị cung cấp được họ sử dụng trực tiếp trong việc ra quyết định, lập kế hoạch và kiểm soát hoạt động của một công ty.

 

Mục tiêu sau khi hoàn thành môn MA – Management Accounting

 

Sau khi hoàn thành môn MA – Management Accounting học viên có thể:

Nội dung kiến thức môn học MA – Management Accounting

 

A – The Nature, Source and Purpose of Management Information: Bản chất, nguồn gốc, mục đích của thông tin quản trị


B – Cost Accounting Techniques: Phương pháp và nguyên tắc kế toán chi phí


C – Budgeting: Dự toán ngân sách


D – Standard Costing: Hệ thống chi phí/giá thành tiêu chuẩn


E – Performance Measurement: Đánh giá hiệu quả hoạt động

Cấu trúc đề thi môn MA – Management Accounting

 

Môn học MA – Management Accounting được kiểm tra dưới hình thức thi trên máy tính. Do vậy học viên có thể đăng ký thi vào bất kể khoảng thời gian nào trong năm, sau khi đăng ký với các trung tâm tổ chức thi được cấp phép của ACCA.

 

Mỗi thí sinh có 120 phút để làm bài thi MA – Management Accounting trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm (CBE – Computer Based Exam).

 

Đề thi môn MA – Management Accounting gồm 2 phần lớn:

Tổng điểm của bài thi MA – Management Accounting là 100 điểm, nếu đạt từ 50% số điểm trở lên trở lên thì đồng nghĩa với việc thí sinh đã vượt qua bài thi môn này.

Total Views: 6 ,