Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Dịch vụ tư vấn

tư vấn quản trị
Total Views: 1303 ,

Tư vấn thành lập doanh nghiệp

  • Hoàn tất giấy phép kinh doanh, đăng ký các thủ tục cần thiết.
  • Xây dựng hệ thống sổ sách

Xây dựng quy trình quản trị rủi ro và kiểm soát nội bộ

  • Phân tích rủi ro, lập chiến lược và kế hoạch, đánh giá và nâng cao hiệu quả hoạt động.
  • Xây dựng qui trình nội bộ, quy chế hoạt động công ty.

Chấm dứt dự án đầu tư, chấm dứt hoạt động của doanh nghiệp

  • Thực hiện các thủ tục cần thiết để chấm dứt dự án đầu tư.
  • Thực hiện các thủ tục chấm dứt hoạt động doanh nghiệp

Thuế

  • Các dịch vụ đảm bảo tuân thủ, lập kế hoạch thuế tối ưu và phòng tránh sai phạm rủi ro về thuế

Kế toán

  • Cung cấp dịch vụ  hạch toán, ghi sổ kế toán, cho thuê kế toán trưởng, kế toán viên, lập báo cáo tài chính , phân tích báo cáo tài chính và báo cáo quản trị
  • Với chiều sâu chuyên môn và sự nhiệt huyết của đội ngũ nhân viên, chúng tôi cam kết đem đến cho doanh nghiệp những giải pháp chất lượng, mang tính toàn vẹn và bền vững, thúc đẩy sự phát triển của doanh nghiệp.

Bên cạnh các hoạt động đào tạo và tư vấn, Vietsourcing liên tục tổ chức và tham gia nhiều dự án, chương trình vì cộng đồng, các cuộc thi quy mô quốc gia với mục tiêu định hướng nghề nghiệp và giúp sinh viên có cơ hội áp dụng lý thuyết vào thực tiễn.