Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

FA – Financial Accounting

FA – Financial Accounting là môn học thuộc cấp độ nền tảng của chương trình ACCA.

 

Môn học FA – Financial Accounting cung cấp các kiến thức về các nguyên tắc cơ bản và các khái niệm liên quan đến kế toán tài chính cũng như cách hạch toán các bút toán kép, bao gồm cả lập Báo cáo tài chính.

 

Trên thực tế, các bạn sinh viên mới bắt đầu học ACCA thường chọn FA – Financial Accounting là môn học khởi điểm vì đây chính là môn tiếp nối của “Nguyên lý kế toán” mà hầu như sinh viên kinh tế nào cũng được học tại trường đại học ở giai đoạn cơ sở.

 

Do vậy lựa chọn học tiếp lên FA – Financial Accounting ngay sau “Nguyên lý kế toán” sẽ giúp nguồn kiến thức mở rộng và nâng cao một cách hợp lý và logic.

 

Hơn nữa nắm vững kiến thức của môn FA – Financial Accounting giúp học viên dễ dàng tiếp cận cận các môn học thuộc dòng Kế toán tài chính trong chương trình ACCA ở cấp độ cao hơn như FR – Financial ReportingSBR – Strategic Business Reporting.

 

Đồng thời đề thi tuyển dụng vị trí kế toán tài chính các doanh nghiệp hoặc kiểm toán viên tại các công ty kiểm toán sử dụng nội dung cơ bản giống đến 50% kiến thức trong môn học FA – Financial Accounting.

 

Mục tiêu môn học FA – Financial Accounting

 

FA – Financial Accounting tuy là môn học căn bản nhưng khối lượng kiến thức là tương đối rộng và thiết thực, học viên sẽ :

Nội dung kiến thức môn học FA – Financial Accounting

 

Môn học FA – Financial Accounting gồm 8 phần:

 

A – Context & Purpose of Financial Accounting: Mục đích của Kế toán tài chính

 

B – The qualitative characteristic of Financial Information: Đặc tính của thông tin tài chính

 

C – The Use of Double – Entry and Accounting Systems: Hệ thống bút toán kép và Hệ thống Kế toán tài chính

 

D – Recording Transactions & Events: Ghi nhận và hạch toán các giao dịch và các sự kiện kinh tế

 

E – Preparing a trial balance: Lập Bảng cân đối phát sinh

 

F – Preparing basic Financial Statements: Lập Báo cáo tài chính cơ bản

 

G – Preparing simple Consolidated Statements: Lập Báo cáo tài chính hợp nhất đơn giản

 

H – Interpretation of Financial Statements: Phân tích báo cáo tài chính

Cấu trúc đề thi môn FA – Financial Accounting

 

Môn học FA – Financial Accounting được kiểm tra dưới hình thức thi trên máy tính. Do vậy học viên có thể đăng ký thi vào bất kể khoảng thời gian nào trong năm, sau khi đăng ký với các trung tâm tổ chức thi được cấp phép của ACCA.

 

Mỗi thí sinh có 120 phút để làm bài thi FA – Financial Accounting trên máy tính theo hình thức trắc nghiệm (CBE – Computer Based Exam).

 

Đề thi môn FA – Financial Accounting gồm 2 phần lớn:

Tổng điểm của bài thi FA – Financial Accounting là 100 điểm, nếu đạt từ 50% số điểm trở lên trở lên thì đồng nghĩa với việc thí sinh đã vượt qua bài thi môn này.

Total Views: 81 ,