Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Giới thiệu eMaster

Danh sách khóa học

Filters

Category

Status

Level

ACCA FM - Financial Management 2024

ACCA FM cung cấp cho người học những kiến thức để trở thành một nhà quản trị tài chính, nội dung kiến thức bao gồm các vấn đề v...
Cấp độ 2
128 Lectures
60 giờ

ACCA PM - Performance Management 2024

Bạn sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng trong việc áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị với thông tin định lượng và định tính đ...
Cấp độ 2
0 Lectures
0 Hours

ACCA LW - Corporate And Business Law 2024

Môn học này sẽ cung cấp cho học viên phát triển kiến thức và kỹ năng trong sự hiểu biết về khuôn khổ pháp lý chung và các lĩnh ...
Cấp độ 2
0 Lectures
48 giờ

ACCA FR - Financial Reporting 2024

Bạn sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng trong việc hiểu và áp dụng các chuẩn mực kế toán và khuôn khổ lý thuyết trong việc lập b...
Cấp độ 2
164 Lectures
48 giờ

ACCA SBR - Strategic Business Reporting 2024

Môn học này đòi hỏi học viên phải thể hiện khả năng của mình để đưa ra các quyết định cho Báo cáo Chiến lược Kinh doanh. Dựa tr...
Cấp độ 3
0 Lectures
60 giờ

ACCA SBL - Strategic Business Leader 2024

Môn SBL được xây dựng để phản ánh môi trường làm việc thực tế và yêu cầu học viên đáp ứng đầy đủ các khía cạnh chuyên môn, nghi...
Cấp độ 3
0 Lectures
60 giờ

ACCA AAA - Advanced Audit And Assurance 2024

Môn AAA – Advanced Audit and Assurance là một trong bốn môn học tự chọn thuộc cấp độ Chuyên gia chiến lược của chương trình ACC...
Cấp độ 3
2 Lectures
56 giờ

ACCA TX Online - Thuế (Việt Nam) 2024

Taxation - Thuế Việt Nam Môn TX/F6 (Taxation) là 1 trong 6 môn học thuộc cấp độ Kỹ năng ứng dụng (Applied skills) Mỗi quốc gi...
Cấp độ 2
91 Lectures
0 Hours

ACCA AA - Audit and Assurance 2024

AA - Audit And Assurance (Kiểm toán và Dịch vụ đảm bảo) là môn nâng cao sau khi kết thúc 3 môn học thuộc cấp độ 1 - Kiến thức ...
Cấp độ 2
2 Lectures
60 giờ

ACCA FA - Financial Accounting 2024

FA -ACCA (Kế toán tài chính) là 1 trong 3 môn cơ bản thuộc cấp độ kiến thức đầu tiên trong khung chương trình đào tạo ACCA. Đây...
Cấp độ 1
9 Lectures
0 Hours

ACCA MA - Management Accounting - 2024

Môn MA – Management Accounting giúp bạn phát triển các kỹ năng kế toán quản trị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch, kiểm soá...
Cấp độ 1
1 Lecture
36 giờ

ACCA BT - Business And Technology - 2024

Môn BT – Business and Technology mang đến cho học viên cái nhìn tổng quan nhất về môi trường kinh doanh, những nguyên lý cơ bản...
Cấp độ 1
2 Lectures
36 giờ
Total Views: 4807 ,