Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Giới thiệu eMaster

Danh sách khóa học

Filters

Category

Status

Level

ACCA FA - Financial Accounting 2024

FA -ACCA (Kế toán tài chính) là 1 trong 3 môn cơ bản thuộc cấp độ kiến thức đầu tiên trong khung chương trình đào tạo ACCA. Đây...
Cấp độ 1
9 Lectures
0 Hours

ACCA MA - Management Accounting - 2024

Môn MA – Management Accounting giúp bạn phát triển các kỹ năng kế toán quản trị nhằm hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch, kiểm soá...
Cấp độ 1
1 Lecture
36 giờ

ACCA BT - Business And Technology - 2024

Môn BT – Business and Technology mang đến cho học viên cái nhìn tổng quan nhất về môi trường kinh doanh, những nguyên lý cơ bản...
Cấp độ 1
2 Lectures
36 giờ
Total Views: 1117 ,