Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Giới thiệu eMaster

Danh sách khóa học

Filters

Category

Status

Level

Ứng dụng Excel trong Kinh doanh

Ứng dụng Excel trong Kinh doanh Khóa học không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tập trung vào thực hành thông qua việc sử dụng ...
Cơ bản
73 Lectures
0 Hours

Chinh phục Thế giới Tài chính - Khóa học Dành cho Các Nhà Quản lý

Bạn là một nhà quản lý hoặc đang dự định trở thành một nhà quản lý? Bạn muốn nắm vững về tài chính để đưa doanh nghiệp của bạn ...
Cơ bản
0 Lectures
30 giờ
Total Views: 1110 ,