Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Giới thiệu eMaster

Danh sách khóa học

Filters

Category

Status

Level

Hội thảo Quyết toán thuế TNDN 2024

Đến với Hội Thảo Quyết Toán Thuế TNCN 2024 được tổ chức bởi Trung tâm Đào tạo Vietsourcing và UBot, chúng ta sẽ được gặp gỡ, tr...
Cơ bản
1 Lecture
0 Hours

Ứng dụng Excel trong Kinh doanh

Ứng dụng Excel trong Kinh doanh Khóa học không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tập trung vào thực hành thông qua việc sử dụng ...
Cơ bản
73 Lectures
0 Hours

Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Khóa cơ bản - 2024

Cung cấp cho người học những tình huống cụ thể của các quy định về lập báo cáo tài chính hợp nhất theo khung pháp lý kế toán hi...
Cơ bản
0 Lectures
0 Hours

Chinh phục Thế giới Tài chính - Khóa học Dành cho Các Nhà Quản lý

Bạn là một nhà quản lý hoặc đang dự định trở thành một nhà quản lý? Bạn muốn nắm vững về tài chính để đưa doanh nghiệp của bạn ...
Cơ bản
0 Lectures
30 giờ
Total Views: 4806 ,