Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Phân tích tài chính doanh nghiệp & dự án

Đào tạo ACCA

Với kinh nghiệm tư vấn và thực tế quản lý tài chính cho nhiều doanh nghiệp có quy mô khác nhau trong nhiều lĩnh vực, kết hợp chặt chẽ với các chuyên gia hàng đầu về tư vấn đầu tư, tư vấn thu xếp vốn cho doanh nghiệp, cho dự án, đồng thời chúng tôi cũng là đối tác tin cậy của nhiều tổ chức tài chính, tổ chức tín dụng, chúng tôi có thể cùng với doanh nghiệp đưa ra các giải pháp tài chính đáp ứng các thách thức về tài chính trong điều kiện kinh doanh nhiều thay đổi như hiện nay.

  • Lập kế hoạch tài chính cho doanh nghiệp và lên chiến lược về tài chính
  • Tư vấn lên chiến lược thuế cho các doanh nghiệp FDI và dự án ODA
  • Cơ cấu vốn cho doanh nghiệp
  • Mua bán nợ cho doanh nghiệp
  • Tái cấu trúc doanh nghiệp
  • Tính hiệu quả tài chính đầu tư các dự án để ra quyết định đầu tư
  • Quản lý tài chính và tư vấn hoàn thuế cho dự án
  • Cơ cấu vốn, vay vốn cho dự án
Total Views: 2 ,

Chúng tôi liên tục phát triển các dịch vụ của mình để đáp ứng các tiêu chuẩn công nghệ số đang phát triển nhanh chóng và các mục tiêu ngày càng cao của doanh nghiệp