Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Thẩm định dự án đầu tư

Đào tạo ACCA

Thẩm định giá dự án đầu tư là việc nghiên cứu, phân tích khách quan, khoa học, toàn diện tất cả các nội dung kinh tế kỹ thuật của dự án, đặt trong mối tương quan với môi trường tự nhiên, kinh tế xã hội để quyết định đầu tư, tài trợ vốn cho dự án

Đây là một quá trình kiểm tra đánh giá các nội dung cơ bản của dự án một cách độc lập, tách biệt với quá trình soạn thảo dự án. Thẩm định dự án tạo cơ sở vững chắc cho hoạt động đầu tư có hiệu quả. Các kết luận rút ra từ quá trình thẩm định là cơ sở để các đơn vị, cơ sở, cơ quan có thẩm quyền của nhà nước ra quyết định đầu tư, cho phép đầu tư hoặc tài trợ cho dự án.

  • Đánh giá tiềm năng phát triển của thị trường để lựa chọn hình thức đầu tư
  • Lập và phân tích tính khả thi của dự án đầu tư
  • Đánh giá tính khả thi dự án trong điều kiện rủi ro với các phần mềm chuyên nghiệp
  • Tư vấn lựa chọn phương án đầu tư mang tính chiến lược cao
  • Tư vấn lựa chọn đối tác đầu tư
  • Lập các hồ sơ báo cáo đầu tư
  • Tư vấn lựa chọn phương án vay và trả nợ hiệu quả nhất
Total Views: 19 ,

Chúng tôi liên tục phát triển các dịch vụ của mình để đáp ứng các tiêu chuẩn công nghệ số đang phát triển nhanh chóng và các mục tiêu ngày càng cao của doanh nghiệp