Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Tư vấn & xây dựng hệ thống kế hoạch ngân sách cho doanh nghiệp

Đào tạo ACCA

Bản chất của kế hoạch ngân sách chính là kế hoạch kinh doanh sắp tới được thể hiện bằng tiền, nói cách khác, đó chính là tổng hợp của tất cả mọi kế hoạch doanh thu, chi phí, lợi nhuận của một doanh nghiệp trong tương lai.

Do vậy không có Mẫu kế hoạch ngân sách cho mọi loại hình doanh nghiệp, mọi quy mô doanh nghiệp. Dự toán ngân sách phù hợp với mô hình doanh nghiệp và xu hướng thị trường là vô cùng quan trọng, và là nhiệm vụ thường niên của ban lãnh đạo doanh nghiệp. Công việc này luôn đứng trước nhiều thách thức và khó khăn do môi trường kinh doanh luôn thay đổi và khó dự đoán, hoặc do thiếu kinh nghiệm trong điều phối hay phân công giữa các phòng ban…

Hiện nay trong các Doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam, phần lớn các giám đốc điều hành đều chưa có thói quen quản trị doanh nghiệp thông qua việc lập kế hoạch ngân sách.

Trong khi đó, doanh nghiệp tại các quốc gia phát triển thực hiện khá thường xuyên, bài bản chuyên nghiệp. Họ có kế hoạch ngân sách chi tiết theo năm, theo quý, theo tháng, theo tuần…

Quản trị doanh nghiệp dựa trên lập kế hoạch ngân sách khoa học, khả thi đã trở thành kỹ năng quản trị thiết yếu của các CEO, CFO ngày nay.

Vietsourcing thực hiện dịch vụ tư vấn lập kế hoạch ngân sách, sử dụng một phần phương pháp thẻ điểm cân bằng (Balance ScoreCard – BSC) và thực hiện lập một bộ kế hoạch kinh doanh doanh từ doanh thu, chi phí, lợi nhuận…được xây dựng chi tiết từng khối/phòng ban.của doanh nghiệp, sau đó tạo thành bộ báo cáo kế hoạch về kết quả kinh doanh, bảng cân đối, dòng tiền luân chuyển của doanh nghiệp.

  • Thu thập dữ liệu kết quả năm trước, các số liệu tạo lập thông tin so sánh.
  • Làm việc với các khối/phòng ban trong doanh nghiệp về hoạt động kế hoạch dự kiến.
  • Lập kế hoạch ngân sách theo chức năng
  • Lên báo cáo kế hoạch ngân sách tổng thể
  • Sử dụng ngân sách như một công cụ kiểm soát toàn diện
  • Đánh giá hiệu quả hoạt động thông qua ngân sách hàng năm
  • Lập ngân sách trung hạn và dài hạn cho các dự án
Total Views: 10 ,

Chúng tôi liên tục phát triển các dịch vụ của mình để đáp ứng các tiêu chuẩn công nghệ số đang phát triển nhanh chóng và các mục tiêu ngày càng cao của doanh nghiệp