IAS 16 – Property, Plant and Equipment hay còn được gọi tắt là IAS 16 – PPE là một trong các chuẩn mực cơ bản và quan trọng nhất trong bộ chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế – IFRSs. Do đó, chúng ta cần nắm vững được những nội dung quan trọng có trong chuẩn mực này. Vậy đâu là những nội dung quan trọng của chuẩn mực? Bạn sẽ biết được tất cả nội dung này qua 15 câu hỏi và đáp án ngắn gọn dưới đây.

 1. PPE là gì?

PPE chính là các tài sản cố định được doanh nghiệp nắm giữ với mục đích phục vụ sản xuất kinh doanh, cho thuê hoặc dùng trong các hoạt động quản lý hành chính.

PPE dự kiến được sử dụng trong thời gian nhiều hơn một kỳ.

 1. Điều kiện ghi nhận PPE là gì?

PPE chỉ được ghi nhận khi:

 • Có khả năng đơn vị sẽ được hưởng những lợi ích kinh tế trong tương lai gắn liền với PPE;
 • Nguyên giá của PPE có thể được đo lường tin cậy.
 1. Đo lường ban đầu PPE như thế nào?

PPE nên được đo lường theo nguyên giá khi ghi nhận ban đầu. Nguyên giá PPE bao gồm:

 • Giá mua
 • Các khoản thuế không được hoàn lại
 • Các chi phí phát sinh trực tiếp để đưa PPE vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như dự định
 • Chi phí tháo dỡ, di dời PPE ước tính vào cuối thời gian sử dụng của PPE.
 1. Đo lường PPE sau ghi nhận ban đầu như thế nào?

Theo hai mô hình:

Mô hình giá gốc: Nguyên giá – khấu hao lũy kế – lỗ giảm giá trị tài sản

Mô hình đánh giá lại: Giá trị hợp lý – khấu hao lũy kế – lỗ giảm giá trị tài sản

 1. Khấu hao tài sản là gì?

Là việc phân bổ có hệ thống giá trị có thể khấu hao của tài sản trong thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó.

 1. Giá trị có thể khấu hao của tài sản là gì?

Giá trị có thể khấu hao của tài sản được tính bằng nguyên giá tài sản trừ đi giá trị có thể thu hồi của tài sản đó.

 1. Giá trị có thể thu hồi của tài sản là gì?

Là giá trị mà một đơn vị dự kiến sẽ nhận được khi thanh lý tài sản vào cuối thời gian sử dụng hữu ích của tài sản đó, sau khi trừ đi chi phí thanh lý.

 1. Thời gian sử dụng hữu ích của tài sản được định nghĩa như thế nào?

Là thời gian trong đó tài sản sẽ mang lại lợi ích kinh tế cho đơn vị sử dụng.

 1. Có mấy phương pháp khấu hao tài sản?

Có ba phương pháp khấu hao:

 • Phương pháp khấu hao theo đường thẳng
 • Phương pháp khấu hao theo số dư giảm dần
 • Phương pháp khấu hao theo số lượng sản phẩm sản xuất
 1. Chi phí khấu hao được ghi nhận vào đâu?

Chi phí khấu hao được ghi nhận vào báo cáo lãi/lỗ.

 1. Quá trình khấu hao tài sản bắt đầu từ khi nào?

Bắt đầu từ khi tài sản sẵn sàng được đưa vào sử dụng và kéo dài đến khi tài sản bị xóa ghi nhận, bao gồm cả thời gian tài sản nhàn rỗi, không được sử dụng.

 1. Tài sản bị suy giảm giá trị khi nào?

Khi giá trị ghi sổ lớn hơn lợi ích kinh tế trong tương lai dự kiến thu được từ tài sản đó.

 1. Xóa ghi nhận PPE khi nào?

Khi thanh lý PPE hoặc khi đơn vị dự kiến không nhận được bất kỳ khoản lợi ích kinh tế trong tương lai nào từ việc sử dụng hoặc thanh lý PPE.

 1. Lãi hoặc lỗ khi thanh lý tài sản được hạch toán vào đâu?

Lãi hoặc lỗ phát sinh khi thanh lý tài sản sẽ được hạch toán vào báo cáo lãi/lỗ.

 1. Lãi hoặc lỗ khi thanh lý tài sản được tính như thế nào?

Được tính bằng tiền thu từ thanh lý tài sản trừ giá trị ghi sổ của tài sản.

Điều khoản sử dụng dịch vụ

NỘI QUY LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Kính gửi: – Quý học viên

Với mục đích xây dựng môi trường học tập thân thiện, mức độ tương tác cao dựa trên thức, trách nhiệm của học viên đối với lớp học, Trung tâm Đào Tạo Vietsourcing trân trọng thông báo nội quy áp dụng cho các lớp học dưới hình thức học trực tuyến của Vietsourcing, chi tiết cụ thể như sau:

 1. Học viên không tạo điều kiện cho bất kỳ ai ngoài học viên sử dụng hoặc cùng sử dụng địa chỉ gmail đã đăng ký.

  Mỗi tài khoản chỉ được truy cập duy nhất trên 2 thiết bị (máy tính và điện thoại có đăng nhập tài khoản gmail của học viên). Nếu hệ thống phát hiện dùng nhiều hơn 2 thiết bị, tài khoản của học viên sẽ tự động bị out và khóa vĩnh viễn.

 2. Học viên chỉ được bảo lưu trong vòng ba ngày kể từ ngày tham gia khóa học. Trường hợp cần bảo lưu khóa học vì bất kỳ nguyên nhân nào cần báo ngay để trung tâm có biện pháp can thiệp kịp thời. Phí bảo lưu sẽ được áp dụng theo quy định chung của trung tâm.
 3. Học viên sẽ được tham gia lớp học trong vòng: (04) bốn tháng đối với các lớp ACCA/ICAEW, tiếng Anh chuyên ngành và chuyên môn ngắn hạn; (07) bảy tháng đối với lớp SBL (ACCA).
 4. Học viên sẽ được phát tài liệu file. PDF vào ngày khai giảng hoặc có sẵn trong lớp học.
 5. Trong quá trình học nếu học viên có bất kì câu hỏi nào vui lòng comment dưới bài giảng hoặc inbox, nhân viên trực lớp sẽ hỗ trợ anh/chị.
 6. Trong trường hợp video bị lỗi hoặc do sự cố kỹ thuật bất khả kháng nên không đăng đúng ngày như lịch học, trung tâm sẽ thông báo thời gian học bù để đảm bảo quyền lợi cho học viên.
 7. Vietsourcing phát hiện tài khoản có dấu hiệu sử dụng chung, tùy mức độ vi phạm Vietsourcing sẽ có quyền nhắc nhở, xử phạt.
 8. Trong quá trình học nếu học viên có câu hỏi nào có thể gửi inbox hoặc bình luận trực tiếp dưới bài giảng, trung tâm sẽ giải đáp và gửi câu trả lời trong thời gian sớm nhất.
 9. Học viên không được sao chép video bài giảng dưới mọi thức.
 10. Nếu anh chị cần thêm thông tin, xin vui lòng gửi email tới địa chỉ students@vietsourcing.com hoặc gọi điện đến số 024 3856 7777.

Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác từ phía anh chị học viên.

Trân trọng!

 

Designed and developed by Mona Media