Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Hỗ trợ thanh tra, kiểm tra thuế

Đào tạo ACCA

Thanh tra, kiểm tra thuế là hoạt động thường xuyên của cơ quan thuế trong quá trình thực thi pháp luật về thuế. Tuy nhiên, hầu hết các công ty đều gặp khó khăn khi bị thanh tra, kiểm tra thuế – quá trình đòi hỏi các công ty phải hiểu biết thấu đáo các quy định về thuế và quy trình thanh tra, kiểm tra thuế, có kế hoạch và chiến lược rõ ràng. Mặt khác, làm việc với cơ quan thuế cũng đòi hỏi kỹ năng chuyên môn cao. Nếu các công ty sử dụng các nhân viên thiếu kinh nghiệm làm việc với cơ quan thuế, công ty có thể bị đưa vào những tình huống không mong muốn.

Dịch vụ tư vấn thuế của Vietsourcing với những chuyên gia dày dặn kinh nghiệm trong việc giải quyết vấn đề liên quan đến thanh tra, kiểm tra thuế và làm việc với cơ quan thuế của chúng tôi có thể hỗ trợ khách hàng trong tất cả các giai đoạn: tư vấn hoàn thiện sổ sách cũng như hỗ trợ giải trình

  • Soát xét báo cáo tài chính trên cớ sở thuế
  • Kiểm tra báo cáo thuế trước ngày có quyết định thanh tra kiểm tra chính thức
  • Hoàn thiện sổ sách báo cáo trước khi có quyết định thanh tra kiểm tra
  • Thay mặt công ty làm việc với đoàn thanh tra, kiểm tra
  • Giải trình các vấn đề liên quan với đoàn thanh tra, kiểm tra
  • Tư vấn qui trình thanh tra kiểm tra
  • Tư vấn phòng tránh sai phạm trong thanh tra kiểm tra
Total Views: 24 ,

Đây có thể được coi như là một dịch vụ tư vấn thuế mà được rất nhiều khách hàng của Vietsourcing quan tâm.