Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền, quản trị rủi ro thuế và giải quyết tranh chấp

Đào tạo ACCA

Thiết lập mối quan hệ tốt với cơ quan thuế là một trong những yếu tố quan trọng, hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp, đặc biệt đối với lĩnh vực thuế. Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền là một trong những dịch vụ cung cấp cho khách hàng, được thực hiện thông qua một đội ngũ chuyên. Thông qua việc liên lạc thường xuyên với cơ quan có thẩm quyền, chúng tôi đảm bảo rằng dịch vụ tư vấn thuế của chúng tôi sẽ mang lại cho khách hàng sự thay đổi thường xuyên trong luật định và hỗ trợ khách hàng trong quá trình thanh tra/kiểm tra thuế.

  • Thay mặt doanh nghiệp làm việc với các cơ quan chức năng
  • Tư vấn nội dung công văn giải trình, công văn hỏi đáp về các thủ tục thuế
  • Thay mặt doanh nghiệp làm việc với đoàn thanh tra, kiểm tra thuế
  • Giải trình trực tiếp và gián tiếp với cơ quan thuế nếu có tranh chấp xảy ra
Total Views: 23 ,

Thiết lập mối quan hệ tốt với cơ quan thuế là một trong những yếu tố quan trọng, hỗ trợ kinh doanh cho doanh nghiệp, đặc biệt đối với lĩnh vực thuế. Liên hệ với cơ quan có thẩm quyền là một trong những dịch vụ cung cấp cho khách hàng, được thực hiện thông qua…