Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Tư vấn và làm báo cáo thuế theo kỳ

Đào tạo ACCA
 • Tư vấn đăng ký, phát hành sử dụng hóa đơn hợp lý
 • Nhận hóa, đơn chứng kế toán hạch toán vào hệ thống kế toán
 • Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra.
 • Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn, tạm tính thuế TNDN.
 • Nộp báo cáo thuế lên cơ quan thuế theo quy định.
 • Hoàn thiện chứng từ và lập sổ sách kế toán
  • Lập các chứng từ kế toán: Nhập, xuất, thu,chi
  • Lập các sổ chi tiết tính giá thành sản phẩm, sổ kho hàng hoá, phải thu, phải trả
  • Lập các mẫu biểu phân bổ, khấu hao…theo quy định
  • Lập sổ cái các tài khoản
  • Lập sổ nhật ký chung
  • Lập quyết toán thuế TNDN, TNCN.
  • Lập báo cáo tài chính cuối năm nộp các cơ quan chức năng
Total Views: 53 ,

Tư vấn đăng ký, phát hành sử dụng hóa đơn hợp lý Nhận hóa, đơn chứng kế toán hạch toán vào hệ thống kế toán Phân loại, kiểm tra tính hợp lệ của chứng từ gốc, cân đối thuế GTGT đầu vào, đầu ra. Lập tờ khai báo cáo thuế, khai báo thuế TNCN, báo…