Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

GV. Lê Hải Phong

Thầy Lê Hải Phong hoàn thành học vị Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính, Lưu thông Tiền tệ và Tín dụng tại Đại học Kinh tế Quốc dân năm 2006. Trước đó Thầy cũng đã giữ nhiều chức vụ quan trọng tại Tập đoàn Bảo Việt và các đơn vị thành viên của tập đoàn từ Kế toán viên đến Phó Phòng Tài chính – Kế toán, Kế toán trưởng, Giám đốc Tài chính, Trưởng Ban Kiểm soát, Thành viên Hội đồng Quản trị, Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Chủ tịch Hội đồng Thành viên

Hiện nay, Thầy là Phó Giám đốc Tài chính kiêm Kế toán trưởng tại Công ty Trách nhiệm hữu hạn Bảo hiểm Nhân thọ MB Agea. Với hơn 25 năm làm việc trong các lĩnh vực Tài chính,  Kế toán,  Tiền tệ, Tín dụng,….., thầy Phong đã tham gia giảng dạy các khóa ngắn hạn tại Vietsourcing gần 7 năm và trở thành một giáo viên cực kỳ uy tín tại trung tâm

Tất cả những kinh nghiệm và chiều sâu chuyên môn giúp Thầy thành công truyền tải kiến thức trong các buổi giảng cũng như trở thành một diễn giả tài năng tại nhiều chương trình, hội thảo lớn trong và ngoài nước.

Các khóa ngắn hạn tại Vietsourcing Thầy đã tham gia giảng dạy liên quan đến nhiều lĩnh vực như tài chính, kế toán, thuế, đầu tư, quản lý tài sản và quỹ đầu tư, lập và quản lý dự án, lập kế hoạch ngân sách, đọc hiểu và phân tích Báo cáo Tài chính, tài chính cho Lãnh đạo, quản trị doanh nghiệp, lãnh đạo và quản lý v.v…

 • Học Vấn
  • 1990 – 1994: Cử nhân Kinh tế (Kế toán) – Học viện Tài chính (Hà Nội)
  • 1996 – 1998: Cử nhân Ngoại ngữ (chuyên ngành Tiếng Anh) – Đại học Hà Nội
  • 2003 – 2006: Thạc sỹ Kinh tế (chuyên ngành Tài chính, Lưu thông Tiền tệ và Tín dụng) – Đại học Kinh tế Quốc dân
 • Kinh Nghiệm Làm Việc
  • Ủy viên Ban Chấp hành (BCH) Hội các nhà Quản trị Doanh nghiệp Việt Nam (Vietnam Association of Corporation Directors – VACD).
  • Phó Giám đốc Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam (VCFO – trực thuộc VACD).
  • Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Vận tải biển Hải Âu (SESCO).
  • Thành viên nghiên cứu đề tài cấp Bộ về: Xây dựng hệ thống Kiểm soát Nội bộ tại các Doanh nghiệp.
  • Thành viên đống sáng lập, Phó Giám đốc Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam (V.CFO), Thành viên Hội đồng Chuyên môn V.CFO.
  • Diễn giả Hội nghị bàn tròn cho chủ đề “Quản lý Rủi ro và Phòng chống Gian lận” do Ernst & Young và Kiểm toán Nhà nước Việt Nam tổ chức.
  • Diễn giả Hội nghị Diễn đàn Lãnh đạo Tài chính vượt qua cơn bão khủng hoảng kinh tế với chủ đề “Chuyển đổi chiên lược kế hoạch và ngân sách sang quản lý dòng tiền hiệu quả” do Asia Business Forum – ABF – tổ chức.
  • Diễn giả Hội nghị Thường niên Giám đốc Tài chính Việt Nam với chủ đề “Kiểm soát dòng tiền hiệu quả từ hoạt động kinh doanh để vượt khủng hoảng” do Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam tổ chức.
  • Diễn giả tại Hội nghị Bảo hiểm Việt Nam với chủ đề “Ảnh hưởng của Báo cáo Tài chính và các sắc thuế đối với ngành Bảo hiểm Việt Nam” do IBC Asia – an Informa Business – tổ chức.
  • Tham gia thảo luận tại Diễn đàn Tài chính IBM 2014 với chủ đề: “Chuẩn bị cho hoạt động tương lai” do IBM và Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam tổ chức.
  • Diễn giả tại Hội thảo Thuế: “Đối mặt với thanh tra, kiểm tra thuế và nắm bắt cơ hội” do Câu lạc bộ Giám đốc Tài chính Việt Nam tổ chức.
Total Views: 24 ,