Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Ths. Lăng Trịnh Mai Hương

Cô là một trong những Hội viên ACCA Việt Nam đầu tiên, cô Lăng Trịnh Mai Hương luôn khẳng định tâm huyết của mình với sự phát triển ACCA. Năm 2007, với sự đề cử từ ACCA UK và Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam, cô Hương đã vượt qua nhiều đại diện của các nước Châu Á để trở thành Đại diện Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại Liên đoàn kế toán Quốc Tế (IFAC)

Cô Hương đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán, tài chính, kiểm toán, thuế tại nhiều công ty hàng đầu của Việt Nam và nước ngoài. Cô Hương đã từng đảm nhiệm các chức vụ cấp cao của các công ty Việt Nam và nước ngoài như  Giám đốc chi nhánh, Giám đốc đào tạo, Tổng giám đốc. Hiện nay cô Hương đang công tác tại Kiểm toán Nhà Nước Việt Nam, với vị trí Phó Vụ Trưởng

Cô Hương đã và đang tham gia diễn giả tại nhiều hội nghị hội thảo trong và ngoài nước, tham gia tư vấn chuyên môn cho các trang tạp chí, các kênh truyền hình về các chủ đề liên quan đến hiệu quả thuế trong kinh doanh, các chủ đề về tài chính, kế toán, kiểm toán trong nước và quốc tế

 • Học Vấn
  • Chứng chỉ kế toán công chứng Anh quốc – ACCA (2002)
  • Chứng chỉ Kiểm toán viên Việt Nam – CPA (2007)
  • Chứng chỉ Tư vấn thuế (2009)
  • MBA – Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học Oxford Brookes – Vương quốc Anh (2015)
 • Kinh Nghiệm Làm Việc
  • Kiểm toán Nhà nước Việt Nam : Phó Vụ Trưởng
  • Hội các Tổ chức Xúc tiến và Dịch vụ Phát triển Kinh doanh HAPBO Phó Chủ tịch Thường trực
  • Vietsourcing : Tư vấn cao cấp
  • Vietsourcing : Tổng giám đốc
  • Hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam : Phó ban Kiểm soát chất lượng
  • Liên đoàn kế toán Quốc tế (IFAC) : Đại diện Việt Nam đầu tiên và duy nhất tại IFAC
  • Hội kế toán Công chứng Anh Quốc (ACCA):Đại diện Việt Nam tại Ủy ban Quốc tế ACCA Anh Quốc, Chủ tịch Ủy ban Hội viên ACCA Hà Nội
  • Công ty Kiểm toán và Tư vấn tài chính quốc tế: : Giám đốc Đào tạo
  • Công ty Đào tạo Bourne Griffiths : Giám đốc chi nhánh Hà Nội
  • Công ty Kiểm toán Grant Thornton: Kiểm toán viên
Total Views: 28 ,