Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Tư vấn tài chính cá nhân

Đào tạo ACCA

Một kế hoạch tài chính hiệu quả và chuyên nghiệp sẽ giúp khách hàng xác định được các mục tiêu cụ thể, các biện pháp cần thiết để đạt mục tiêu đó. Bạn sẽ bớt mông lung khi đối diện với các quyết định tiết kiệm bao nhiêu, đầu tư khi nào. Và quan trọng hơn, bạn có thể phần nào hình dung được những rủi ro tài chính mà mình gặp phải, các kịch bản ứng phó cho những tình huống đó thế nào.

  • Tư vấn cho khách hàng về tình hình tài chính
  • Đưa ra khuyến nghị về phương án phân bổ tài sản, vay nợ, …
  • Tư vấn đầu tư
  • Tư vấn cho khách hàng khi rủi ro tài chính vượt ngưỡng và đưa ra phương pháp để giảm thiệt hại
  • Lập báo cáo định kỳ liên quan trực tiếp đến danh mục tài sản của khách hang
  • Lập kế hoạch tài chính cho mỗi cá nhân theo mong muốn và khả năng của chủ thể
  • Tư vấn phương án tối ưu thuế
Total Views: 24 ,

Chúng tôi liên tục phát triển các dịch vụ của mình để đáp ứng các tiêu chuẩn công nghệ số đang phát triển nhanh chóng và các mục tiêu ngày càng cao của doanh nghiệp