Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

TX/ Taxation – ACCA là 1 trong 9 môn thuộc cấp độ ứng dụng trong chương trình học ACCA. Có lẽ đây là một môn học khá khó để mà các học viên vẫn hay truyền tai nhau là “Cửa tử F6”. Môn học này đòi hỏi lượng kiến thức rộng bởi nó bao gồm nhiều hệ thống thông tư, nghị định phức tạp liên quan tới Thuế.  Hãy cùng Vietsourcing tìm hiểu về môn học này nhé!

TX/ Taxation – ACCA là gì?

TX-ACCA (Taxation) là môn học về Thuế ở cấp độ kỹ năng của chương trình ACCA. Mỗi quốc gia có 1 luật Thuế riêng biệt vì vậy môn TX-ACCA được cập nhật theo từng quốc gia sao cho phù hợp với chính sách Thuế của nước ấy. Từ năm 2007 tại Việt Nam, môn TX-ACCA được giảng dạy và tổ chức kỳ thi theo luật Thuế Việt Nam. Đây là 1 trong 2 môn được phép thay đổi nội dung giảng dạy để phù hợp với từng quốc gia.

Học viên sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng về hệ thống Thuế áp dụng cho cá nhân, doanh nghiệp và tập đoàn. Khi kết thúc môn học này, công việc không chỉ dừng lại ở việc tính toán số Thuế đầu ra, đầu vào. Mà bạn hoàn toàn có thể đưa ra những lời khuyên, hay quyết định hợp lý nhất cho doanh nghiệp khi quyết toán Thuế với cơ quan Nhà nước.

TX/ Taxation - ACCA là gì?

TX/ Taxation – ACCA là gì?

Nội dung môn học TX/ Taxation – ACCA

Môn học này nhằm trang bị cho học viên các kiến thức về Thuế liên quan đến cá nhân, doanh nghiệp, tập đoàn. Đặc thù của môn học này là về Thuế Việt Nam nên sẽ không có liên kết sang các môn học khác của ACCA một cách trực tiếp như các môn học khác trong chương trình.
Mục đích của môn học là phát triển kiến ​​thức và kỹ năng liên quan đến hệ thống Thuế cũng như áp dụng đối với các cá nhân, doanh nghiệp (trong và ngoài nước) hoạt động tại Việt Nam.

Môn học Thuế – Việt Nam (TX-VNM) cung cấp kiến ​​thức cốt lõi về các nguyên tắc cơ bản và kỹ thuật chính áp dụng trong lĩnh vực Thuế; ảnh hưởng của Thuế đến hoạt động của các cá nhân và doanh nghiệp. Khi học môn học này, học viên được giới thiệu về cách thức hoạt động và các chức năng của hệ thống Thuế.

Môn học Thuế – Việt Nam (TX-VNM)

Môn học Thuế – Việt Nam (TX-VNM)

Môn học khai thác các loại Thuế riêng biệt, vì vậy một kế toán viên sẽ cần phải có kiến thức chi tiết như Thuế thu nhập cá nhân; Thuế thu nhập doanh nghiệp; Thuế nhà thầu nước ngoài; và Thuế giá trị gia tăng.
Học viên sẽ có thể tính toán nghĩa vụ Thuế, giải thích cơ sở tính toán của họ, áp dụng các kỹ thuật lập kế hoạch Thuế cho các cá nhân và công ty và xác định các vấn đề tuân thủ đối với từng loại Thuế chính thông qua nhiều kịch bản khác nhau.

Nội dung cụ thể về môn học bao gồm các kiến thức sau:

A. Hệ thống Thuế Việt Nam và quản lýThuế

 • Chức năng và mục đích chung của Thuế trong nền kinh tế hiện đại
 • Cơ cấu chung của hệ thống Thuế Việt Nam
 • Hệ thống đăng ký và các nguồn tạo lợi nhuận
 • Cập nhật thông tin, khiếu nại và thanh toán nghĩa vụ Thuế
 • Chuyển giá
 • Các thủ tục liên quan đến thanh tra, kháng án và tranh chấp
 • Hình phạt đối với việc không tuân thủ

B. Thuế thu nhập cá nhân

 • Phạm vi Thuế thu nhập cá nhân (TNCN)
 • Thu nhập chịu Thuế TNCN
 • Tính toán về thu nhập chịu Thuế, Thuế TNCN phải trả hàng tháng và hàng năm
 • Áp dụng các khoản giảm trừ và miễn giảm Thuế khi tính toán Thuế thu nhập hoãn lại phải trả

C. Thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

 • Phạm vi Thuế TNDN
 • Thu nhập chịu Thuế TNDN
 • Tính toán toàn diện về Thuế TNDN
 • Áp dụng các khoản giảm trừ và miễn giảm Thuế khi tính toán Thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại
Nội dung môn học TX/ Taxation - ACCA

Nội dung môn học TX/ Taxation – ACCA

D. Thuế nhà thầu nước ngoài

 • Phạm vi của Thuế nhà thầu nước ngoài
 • Tính toán Thuế nhà thầu nước ngoài

E. Thuế Gía trị gia tăng (GTGT)

 • Phạm vi của Thuế GTGT
 • Cơ sở và phương pháp tính toán

F. Khả năng sử dụng và ứng dụng công nghệ

 • Sử dụng công nghệ, truy cập hiệu quả và các thao tác chỉnh sửa thông tin liên quan
 • Thực hành trên các phương án trả lời phù hợp, sử dụng các chức năng có sẵn và được yêu cầu trong phần tính toán
 • Sử dụng các công cụ thích hợp để dịch chuyển các cửa sổ trên máy tính, trả lời các câu hỏi của bài thi
 • Trình bày dữ liệu và sử dụng các công cụ thích hợp, thông tin một cách hiệu quả.

Nội dung F6 chiếm khoảng 10% trong các kỳ tuyển dụng BIG4, với vị trí liên quan tới Thuế, tỷ trọng sẽ cao hơn lên khoảng 30 – 60%. Đây là một trong những môn học quan trọng trong hành trình chinh phục ACCA. Đặc biệt, lời hỏi ngỏ “Làm sao để chinh phục được môn học khó nhằn này?” là niềm trăn trở của các học viên nhà Vietsourcing. Vietsourcing mách bạn bộ bí kíp chinh phục TX tại đây.

__________
Vietsourcing Training Center – Trung Tâm Đào Tạo Nguồn Lực Việt
☎️ Hotline : 0943 428 998
📧 Email : edu@vietsourcing.com
🌐 Website : https://nlv.edu.vn/
Total Views: 89 ,