Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

TX/ Taxation – ACCA là 1 trong 9 môn thuộc cấp độ ứng dụng trong chương trình học ACCA. Có lẽ đây là một môn học khá khó để mà các học viên vẫn hay truyền tai nhau là “Cửa tử F6”. Môn học này đòi hỏi lượng kiến thức rộng bởi nó bao gồm […]

Xem thêm

Đối tượng được hưởng: Học sinh khối trung học phổ thông chuyên trong cơ sở giáo dục đại học, học sinh trường chuyên có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong kỳ xét, cấp học bổng có điểm môn chuyên của học kỳ xét cấp từ 8,5 trở lên hoặc đạt một trong các giải […]

Xem thêm