Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

khóa đào tạo ngắn hạn

Mọi khoá đào tạo ngắn hạn của Vietsourcing đều trên cơ sở định hướng kỹ năng và lấy người học làm trung tâm. Tất cả các chương trình đào tạo của Vietsourcing được phát triển theo “Thuyết tư duy người lớn”.

Chúng tôi vận dụng nguyên lý “Học là một quá trình chứ không phải là một sự kiện” và đảm bảo các học viên phát triển những kỹ năng, củng cố và mở rộng kiến thức.

Mỗi học phần được cấu thành từ các thông tin trọng yếu và các kỹ năng cần thiết cho mỗi một chủ đề. Mục tiêu đào tạo trên hết của chúng tôi là đảm bảo cho học viên được trang bị những thông tin và kỹ năng thích hợp để có thể áp dụng những kiến thức đã học vào những tình huống thực tế.

Ai nên tham gia đào tạo ngắn hạn?

Khóa đào tạo ngắn hạn đặc biệt phù hợp với:

Lãnh đạo các đơn vị

Cán bộ, nhân viên thuộc bộ phận tài chính, kế toán

Sinh viên có định hướng nghề nghiệp về kế toán tài chính, thuế

Kế toán thuế, kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro của đơn vị

Kiểm toán viên, chuyên gia tư vấn thuế và tài chính

Kiểm toán nội bộ các doanh nghiệp, ngân hàng, công ty tập đoàn

Các cá nhân khác muốn tìm hiểu về hệ thống thuế hoặc có nhu cầu phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, tài chính, thuế

Đào tạo ngắn hạn online

Nâng cao kiến thức chuyên môn, quản trị doanh nghiệp hiệu quả, gia tăng cơ hội thăng tiến và việc làm khi hoàn thành các khóa học ngắn hạn tại Vietsourcing.
Tìm hiểu ngay

Học thử khóa ngắn hạn

Tiếng Anh chuyên ngành

Lập báo cáo tài chính theo IFRS

Tài chính dành cho lãnh đạo

Đọc hiểu và phân tích báo cáo tài chính

Các khóa đào tạo ngắn hạn

QUẢN TRỊ RỦI RO KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, THUẾ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO
Theo truyền thống, các vấn đề về kế toán – tài chính – thuế thường thuộc phạm vi ‘bất khả xâm phạm’ của đội ngũ chuyên gia (giám đốc tài chính, kế toán trưởng, kế toán viên …). Tuy nhiên, toàn cầu hóa và sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh ngày càng nâng tầm quan trọng của lĩnh vực tài chính đối với nhà quản lý, trở thành nội dung không thể tách rời của quản trị và là nhiệm vụ không thể thiếu của đội ngũ lãnh đạo, bởi tài chính là dòng máu của doanh nghiệp.
KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
Hơn một thập kỷ trở lại đây, cụm từ “Kế toán quản trị” bắt đầu xuất hiện và được nhắc tới với tần suất ngày một nhiều hơn và trở thành một xu thế nghề nghiệp rất được chú ý. Vậy “Kế toán quản trị” là gì? Theo Học viện Kế toán Quản trị London - Anh: “Kế toán quản trị là việc ứng dụng các kiến thức và kỹ năng chuyên môn trong việc chuẩn bị những thông tin kế toán để hỗ trợ nhà quản trị xây dựng chính sách, lên kế hoạch và vận hành các hoạt động kinh doanh”
LẬP BCTC THEO IFRS
Mục tiêu của IFRS là cung cấp một khuôn khổ quốc tế về cách lập và trình bày báo cáo tài chính cho các công ty đại chúng. IFRS tập trung vào các hướng dẫn, diễn giải chung nhất về cách lập báo cáo tài chính hơn là thiết lập các quy tắc lập báo cáo ngành cụ thể. Có được hiểu biết về bộ chuẩn mực quốc tế là một điều hết sức cần thiết đối với các công ty lớn có các chi nhánh tại các quốc gia khác nhau, cung cấp cho các nhà đầu tư và các kiểm toán viên một cái nhìn toàn cảnh và rõ ràng về tài chính.
SOÁT XÉT BCTC
Rà soát lại các sổ sách, chứng từ kế toán, báo cáo tài chính để đảm bảo tính tuân thủ và hợp lý, hợp lệ. Soát xét báo cáo tài chính để giảm thiểu rủi ro về thuế cho doanh nghiệp, nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác tài chính - kế toán - thuế trong việc quản lý doanh thu, chi phí và thuế một cách hiệu quả nhất, tránh những sai phạm về chế độ, quy định.
ĐỌC HIỂU VÀ PHÂN TÍCH BCTC
Khóa học sẽ giới thiệu tới học viên: - những thành phần cơ bản của báo cáo tài chính, - cơ sở lập báo cáo tài chính, và - những lưu ý người đọc cần quan tâm. Với mỗi báo cáo riêng biệt, học viên sẽ được tiếp cận với những vấn đề cơ bản ‘ẩn’ sau báo cáo đó, từ đó sẽ hình thành nên kỹ năng và khả năng phán đoán nhanh khi nhìn vào con số tài chính trên các báo cáo.
CÁC CHUẨN MỰC BCTC CƠ BẢN
Tại Việt Nam hiện nay, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đang được áp dụng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được Bộ Tài chính ban hành thành 5 đợt từ năm 2001 đến năm 2005 với 26 chuẩn mực. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi về thể chế kinh tế trong nước cũng như thay đổi trong hệ thống IFRS trong giai đoạn hiện nay
CÁC CHUẨN MỰC BCTC NÂNG CAO
Tại Việt Nam hiện nay, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đang được áp dụng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được Bộ Tài chính ban hành thành 5 đợt từ năm 2001 đến năm 2005 với 26 chuẩn mực. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi về thể chế kinh tế trong nước cũng như thay đổi trong hệ thống IFRS trong giai đoạn hiện nay
CHUYỂN ĐỔI BÁO CÁO TÀI CHÍNH
Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) đã và đang nhanh chóng trở thành thước đo chung trong giới kế toán, tài chính. Với hơn 130 quốc gia trên thế giới chấp nhận và áp dụng, cũng như có kế hoạch áp dụng, IFRS đang trở thành một tiêu chuẩn quen thuộc với doanh nghiệp, do vậy các doanh nghiệp Việt Nam cũng không nằm ngoài lộ trình này.
HỢP NHẤT BCTC NÂNG CAO 2021
Tiếp tục nội dung kiến thức đã thảo luận trong nội dung khóa học Lập báo cáo tài chính hợp nhất cơ bản, khóa học này trang bị cho học viên phương pháp xử lý các nghiệp vụ kinh tế phát sinh khác liên quan đến lập loại báo cáo tài chính này. Những kiến thức căn bản của khóa học có thể được vận dụng để lập báo cáo tài chính hợp nhất của tập đoàn của học viên.
QUẢN TRỊ RỦI RO KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, THUẾ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO
Theo truyền thống, các vấn đề về Kế toán – Tài chính – Thuế thường thuộc phạm vi ‘bất khả xâm phạm’ của đội ngũ chuyên gia (giám đốc tài chính, kế toán trưởng, kế toán viên …). Tuy nhiên, toàn cầu hóa và sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh ngày càng nâng tầm quan trọng của lĩnh vực tài chính đối với nhà quản lý, trở thành nội dung không thể tách rời của quản trị và là nhiệm vụ không thể thiếu của đội ngũ lãnh đạo, bởi tài chính là dòng máu của doanh nghiệp.
THANH TRA KIỂM TRA THUẾ
Nâng cao trình độ cho cán bộ quản lý, cán bộ làm công tác tài chính - kế toán - thuế trong việc quản lý doanh thu, chi phí và thuế một cách hiệu quả nhất tránh những sai phạm về chế độ, quy định. Nâng cao các kỹ năng cho người học về quyết toán thuế, thu thập và lưu giữ chứng từ giải trình số liệu với cơ quan kiểm tra thuế, giảm thiểu khả năng sai phạm, xuất toán, truy thu
CHUYÊN GIA THUẾ
Cung cấp cho người học nguyên lý, cơ sở sâu xa ("đạo lý"), và kiến thức cơ bản về thuế đến việc nâng cao các kỹ năng xử lý các tình huống thuế phát sinh từ đơn giản đến phức tạp của các cá nhân và tổ chức. Khóa học mang đến một cái nhìn toàn diện về các loại thuế phổ biến nhằm đảm bảo tính tuân thủ về thuế đồng thời tối ưu hóa thuế phải nộp trong khuôn khổ pháp luật.
CƠ BẢN VỀ CHUYỂN GIÁ
Trong bối cảnh hội nhập toàn cầu, Việt Nam đang phải đối diện với hoạt động chuyển giá diễn ra ngày càng phức tạp, gây ra những tác động nhất định đối với nền kinh tế nói chung và tạo ra một môi trường cạnh tranh thiếu lành mạnh. Cùng với sự phát triển kinh tế thì vấn đề chuyển giá cũng không chỉ tập trung vào các công ty đa quốc gia mà chuyển giá giữa các công ty trong lãnh thổ Việt Nam cũng ngày càng phổ biến
HÓA ĐƠN CHỨNG TỪ VÀ HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
Có những vi phạm pháp luật không phải vì chúng ta cố tình phạm pháp mà chỉ vì chưa đầy đủ trong hồ sơ giấy tờ. Nhiều khi doanh nghiệp bị xuất toán, phải nộp thuế quá cao hoặc bị phạt quá nhiều chỉ vì những sơ suất nhỏ trong việc hoàn thiện, lưu trữ…. hóa đơn chứng từ...
THUẾ GIÁ TRỊ GIA TĂNG
Thuế GTGT là một trong những loại thuế quan trọng của nhà nước giúp cân bằng ngân sách. Thuế GTGT là loại thuế gián thu và tính trên giá trị tăng thêm của hàng hóa, dịch vụ phát sinh từ quá trình sản xuất, lưu thông cho đến khi tới tay người tiêu dùng. Các tổ chức có hoạt động kinh doanh đều phải nộp loại thuế này
THUẾ NHÀ THẦU
Thuế nhà thầu là loại thuế áp dụng đối với tổ chức, cá nhân nước ngoài có phát sinh thu nhập từ cung ứng dịch vụ hoặc dịch vụ gắn với hàng hóa tại Việt Nam (không thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam). Tưởng là đơn giản, nhưng trên thực tế có rất nhiều quan niệm sai lầm về thuế nhà thầu như bên nước ngoài có thu nhập thì phải chịu thuế không liên quan gì đến bên Việt Nam hoặc xác định hợp đồng trước thuế, sau thuế, hoặc chỉ thay đổi vài ba từ trên hợp đồng
THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN
Thuế TNCN là thuế trực thu, tính trên thu nhập của người nộp thuế sau khi đã trừ các thu nhập miễn thuế và các khoản được giảm trừ. Đối tượng nộp thuế TNCN rất rộng và bao hàm một số lượng lớn trong xã hội. Thuế suất thuế TNCN đặc biệt đối với thu nhập từ tiền lương tiền công là một trong những thuế suất cao nhất đối với người có thu nhập cao.
THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP
Thuế TNDN là loại thuế trực thu, đánh vào thu nhập chịu thuế của doanh nghiệp bao gồm thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thu nhập khác theo quy định của pháp luật. Như vậy, bất kỳ tổ chức nào có kinh doanh đều phải nộp Thuế thu nhập doanh nghiệp. Tuy nhiên các văn bản pháp quy về thuế nói chung và thuế thu nhập doanh nghiệp nói riêng rất đa dạng, đây cũng là loại thuế có độ tính toán phức tạp nhất.
ÔN THI CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ DỊCH VỤ THUẾ
Có nhiều lý do khiến cho nhiều người chưa chinh phục được tấm bằng này bởi kiến thức chưa đủ rộng và tổng hợp, chưa có phương pháp học tập phù hợp, không hiểu rõ về cấu trúc đề thi và kỹ thuật thi và đặc biệt chưa tìm được nơi tin cậy để có thể hỗ trợ, hướng dẫn tận tình và truyền lửa đam mê.
TỐI ƯU THUẾ TRONG KHUÔN KHỔ PHÁP LUẬT
Lâu nay trong quan niệm của các doanh nghiệp và các cá nhân là chỉ muốn làm sao đó cho phải đóng thuế càng ít càng tốt vì thuế là một khoản chi của bạn và hiển nhiên làm túi tiền của bạn vơi đi. Muốn là vậy, nhưng làm thế nào? Ngày ngày đài báo vẫn thường xuyên đưa tin ông A, bà B phạm tội, bị bắt, bị kết án vì trốn lậu thuế. Bài toán đặt ra cho chúng ta là làm thế nào phải đóng thuế ít mà vẫn không vi phạm pháp luật
TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO
Theo truyền thống, các vấn đề về Kế toán – Tài chính thường thuộc phạm vi ‘bất khả xâm phạm’ của đội ngũ chuyên gia (giám đốc tài chính, kế toán trưởng, kế toán viên …). Tuy nhiên, toàn cầu hóa và sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh ngày càng nâng tầm quan trọng của lĩnh vực tài chính đối với nhà quản lý, đây là lĩnh vực không thể tách rời của quản trị và là nhiệm vụ không thể thiếu của đội ngũ lãnh đạo
KIỂM SOÁT NỘI BỘ THEO COSO
Mục tiêu khóa học: • Hiểu được ý nghĩa của hệ thống kiểm soát nội bộ • Hiểu được tầm quan trọng và các hạn chế của việc kiểm soát nội bộ • Xác định được mục đích của việc thực hiện hệ thống kiểm soát nội bộ • Có khả năng tổ chức và điều hành hoạt động kiểm soát nội bộ một cách hiệu quả • Tìm hiểu về quy trình kiểm soát nội bộ để quản lý rủi ro hoạt động tài chính • Tìm hiểu về các chỉ số tài chính của việc mua bán , thanh toán, doanh thu, giấy biên nhận, hàng tồn kho và quản lý tài sản cố định
TÀI CHÍNH CHO LÃNH ĐẠO
Theo truyền thống, các vấn đề về Kế toán – Tài chính thường thuộc phạm vi ‘bất khả xâm phạm’ của đội ngũ chuyên gia (giám đốc tài chính, kế toán trưởng, kế toán viên …). Tuy nhiên, toàn cầu hóa và sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh ngày càng nâng tầm quan trọng của lĩnh vực tài chính đối với nhà quản lý, đây là lĩnh vực không thể tách rời của quản trị và là nhiệm vụ không thể thiếu của đội ngũ lãnh đạo
QUẢN TRỊ RỦI RO KẾ TOÁN, TÀI CHÍNH, THUẾ DÀNH CHO LÃNH ĐẠO
Theo truyền thống, các vấn đề về Kế toán – Tài chính – Thuế thường thuộc phạm vi ‘bất khả xâm phạm’ của đội ngũ chuyên gia (giám đốc tài chính, kế toán trưởng, kế toán viên …). Tuy nhiên, toàn cầu hóa và sự thay đổi nhanh chóng của môi trường kinh doanh ngày càng nâng tầm quan trọng của lĩnh vực tài chính đối với nhà quản lý, trở thành nội dung không thể tách rời của quản trị và là nhiệm vụ không thể thiếu của đội ngũ lãnh đạo, bởi tài chính là dòng máu của doanh nghiệp.
TIẾNG ANH KẾ TOÁN
Có một thực tế là nếu chuyên môn như nhau, ai có kỹ năng tiếng Anh tốt hơn sẽ có cơ hội thu nhập gấp một số lần so với người không có tiếng Anh và có khả năng tiếp cận học hỏi cái mới, cái tiên tiến hơn, tạo tiền đề cho một tương lai rộng mở phía trước đơn giản bởi tiếng Anh là ngôn ngữ được sử dụng rộng rãi nhất