Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

KHÓA HỌC: CERTIFR CHỨNG CHỈ VỀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUỐC TẾ

Chứng chỉ về chuẩn mực Báo cáo tài chính Quốc tế – CertIFR (Certificate in International Financial Reporting) – là chứng chỉ danh giá tiêu chuẩn toàn cầu ACCA về lập Báo cáo Tài chính quốc tế tại Việt Nam được cấp bởi Hiệp hội Kế toán công chứng Anh quốc ACCA và Hiệp hội Kiểm toán viên hành nghề Việt Nam VACPA, đem tới kiến thức rộng mở về báo cáo tài chính quốc tế, chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS.

Đây được xem là chứng chỉ đang được nhiều nhân sự Kế toán – Tài chính lựa chọn trong bối cảnh Đề án áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS tại Việt Nam được Bộ Tài chính phê duyệt vào tháng 3/2020.

Là một đối tác quan trọng của hai tổ chức nghề nghiệp quốc tế lớn – ACCA, ICAEW, Trung tâm Đào tạo Vietsourcing cung cấp một loạt các khóa học ACCA về Báo cáo Tài chính Quốc tế, bao gồm Chứng chỉ CertIFR về Báo cáo Tài chính Quốc tế.

Khóa học CertIFR này sẽ giới thiệu rộng rãi về lĩnh vực Báo cáo Tài chính Quốc tế và các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Khóa học sẽ lần theo lịch sử của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) từ nguồn gốc ban đầu cho đến những thay đổi và cập nhật gần đây cũng như những phát triển trong tương lai.

Khóa học được cấu trúc theo cách dễ tiếp cận và thân thiện với người dùng nhằm nhấn mạnh những thông tin quan trọng và đưa ra các nội dung tóm tắt hữu ích. Qua đó khóa học sẽ kiểm tra và chia nhỏ các chuẩn mực cụ thể theo từng chủ đề. Sẽ có các nghiên cứu tình huống dựa trên những ví dụ thực tế và nhiều bài tập, câu hỏi trắc nghiệm và câu trả lời mẫu để bạn kiểm tra kiến thức của mình tiến bộ như thế nào  trong suốt khóa học.

Giới thiệu về chứng chỉ CertIFR :

• Khóa học e-learning về CertIFR tại Trung tâm Đào tạo Vietsourcing là phần giới thiệu về các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS). Các kế toán viên và kiểm toán viên hiện hành nghề trong nước có thể cập nhật các kỹ năng của họ để đáp ứng những thách thức liên quan đến việc áp dụng và triển khai IFRS tại nơi làm việc của mình. Khuyến cáo nên có kiến thức nền tảng về học thuật hoặc nghề nghiệp liên quan đến báo cáo tài chính trước khi bắt đầu Cert IFR.
• Khóa học này cũng mang lại lợi ích cho các thành viên ACCA đã đạt được chứng chỉ trước khi áp dụng IFRS. Đối với các thành viên ACCA có trình độ năng lực dựa trên IFRS, Cert IFR là một cơ hội để cập nhật kiến thức IFRS của họ cho các ấn phẩm gần đây của IASB.

Mục tiêu khóa học :

• Giúp bạn hiểu rõ cách mà các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) được sử dụng trên toàn thế giới.
• Kiểm tra các yêu cầu cơ bản của IFRS trên cơ sở từng chuẩn mực.
• Cung cấp hướng dẫn về cách sử dụng IFRS trong thực tế.
• Giải thích cách thức hoạt động của Tổ chức Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRSF) / Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB) và những hoạt động này đang được thay đổi như thế nào.

Bằng cách hoàn tất chứng chỉ này, bạn sẽ có thể :

• Hiểu rõ được cách thức áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài chính Quốc tế (IFRS) trên toàn cầu.
• Nắm được cách thức hoạt động của Tổ chức IFRS (IFRS Foundation) / Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB), những thay đổi và cập nhật thường xuyên của IFRS.
• Phân tích và kiểm tra được các yêu cầu cơ bản của IFRS trên cơ sở từng chuẩn mực để lập BCTC theo chuẩn mực BCTC Quốc tế.
• Phân tích được các yêu cầu chính của từng chuẩn mực IFRS cụ thể ở góc độ người lập báo cáo, kiểm toán viên và người sử dụng báo cáo tài chính.
• Hướng dẫn về nhóm chuẩn mực trình bày doanh thu và lợi nhuận cũng như cách áp dụng.
• Giúp nắm rõ về Kế toán tài sản và các khoản nợ phải trả.
• Giúp nắm rõ về lập báo cáo tài chính cho mảng Kế toán tập đoàn chuẩn IFRS.
• Giúp nắm vững các chuẩn mực để lập thuyết minh Báo cáo tài chính.
• Giúp kế toán viên biết được khác biệt giữa chuẩn mực VAS hiện hành và chuẩn mực IFRS để không bị nhầm lẫn khi làm việc.
• Đặc biệt việc hoàn tất khóa học CertIFR còn giúp cho học viên có cơ hội sở hữu chứng chỉ CertIFR danh giá từ Hiệp hội Kế toán Công chứng Anh quốc – ACCA.
• Giúp học viên có nhiều cơ hội thăng tiến nghề nghiệp, nâng cao thu nhập của bản than khi có chứng chỉ CertIFT.

Đối tượng học :

Yêu cầu đầu vào : Không yêu cầu đầu vào về văn bằng chính quy hoặc kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực kế toán kiểm toán khi bắt đầu theo học Chứng chỉ này

Kế toán viên , kiểm toán viên và cán bộ tài chính lập và hoặc kiểm toán báo cáo tài chính cần kiến thức kỹ năng lập báo cáo theo IFRS và chuẩn mực quốc tế

Sinh viên có nhu cầu xây dựng nền tảng vững chắc về kiến thức và kỹ năng lập báo cáo theo IFRS và chuẩn mực quốc tế

Những nhà phân tích, nhà đầu tư, và quản lý danh mục đầu tư

Cơ quan quản lý nhà nước , ban hành và quản lý chuẩn mực

Nhận chứng chỉ BCTC Quốc tế ngay bây giờ

Liên hệ ngay

Học Thử Cert-IFR

Học thử CertIFR phần 1

Học thử CertIFR phần 2

Nội dung môn học

Phần 1: Bản chất và hoạt động của IASB
 • Nguồn gốc của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB®, "Hội đồng").
 • Cấu trúc của IFRS Foundation.
 • Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (Chuẩn mực IAS®) và Chuẩn mực Báo cáo Tài chính quốc tế (Chuẩn mực IFRS®) đang được lưu hành.
 • Mục tiêu của BCTC – Khung khái niệm về BCTC.
Phần 2: Trạng thái và việc sử dụng IFRS chuẩn mực trên khắp thế giới
 • Một bản tóm tắt tóm tắt về việc thông qua các Chuẩn mực của Báo Tài chính Quốc tế (Chuẩn mực IFRS® ở các khu vực khác nhau.
 • Sự mạnh mẽ của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế (IASB®, "Hội đồng") và IFRS Chuẩn mực.
 • IFRS chuẩn mực và các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Phần 3: Doanh thu, kê khai và lợi nhuận
 • IAS 1 Trình bày Tài chính báo cáo.
 • IFRS 15 Doanh thu từ Hợp đồng với Khách hàng.
 • IAS 8 Chính sách Kế toán, Thay đổi trong Ước tính Kế toán và Sai sót.
Phần 4: Hạch toán tài sản dài hạn
 • IAS 16 Tài sản, Nhà và thiết bị.
 • IAS 40 Bất động sản đầu tư.
 • IAS 23 Chi phí đi vay.
 • IFRS 5 Tài sản Dài hạn được nắm giữ để Bán và Hoạt động bị Gián đoạn.
Phần 5: Hạch toán các tài sản, các khoản suy giảm giá trị và các khoản trợ cấp
 • IAS 38 Tài sản Vô hình.
 • IAS 36 Suy giảm giá trị tài sản.
 • IAS 20 Kế toán các khoản hỗ trợ của Chính phủ và Thuyết minh Hỗ trợ của Chính phủ.
 • IAS 2 - Hàng tồn kho.
Phần 6: Hạch toán thuê tài sản và tài sản chuyên dụng
 • IFRS 16 tài sản.
 • IAS 41 Nông nghiệp.
 • IFRS 6 Thăm dò và đánh giá tài nguyên sản xuất.
Phần 7: Hạch toán công cụ tài chính
 • IAS 32 Công cụ tài chính: Trình bày.
 • IFRS 9 Công cụ tài chính.
 • IFRS 7 Công cụ tài chính: Thuyết minh.
 • IFRS 13 Đo lường Giá trị Hợp lý.
 • IFRS 4 và IFRS 17 Các đồng bảo hiểm.
Phần 8: Hạch toán nợ phải trả
 • IAS 37 Dự phòng tài khoản, nợ tiềm tàng và Tài sản tiềm tàng.
 • IAS 19 Phúc lợi cho Người lao động.
 • IAS 12 Thuế thu nhập doanh nghiệp.
 • IFRS 2 Thanh toán trên cổ phiếu.
Phần 9: Kế toán tập đoàn (phần 1)
 • IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất.
 • IAS 27 Báo cáo tài chính riêng.
 • IFRS 3 Hợp nhất Kinh doanh.
Phần 10: Kế toán tập đoàn (phần 2)
 • IFRS 11 Thỏa thuận chung.
 • IAS 28 Khoản đầu tư vào Công ty liên kết và Công ty liên doanh.
 • IFRS 12 Thuyết minh lợi ích ở các đơn vị khác.
 • IAS 21 Ảnh hưởng của các thay đổi về Tỷ giá hối đoái.
 • IAS 29 Báo cáo tài chính đối với nền kinh tế siêu lạm phát.
Phần 11: Công bố và các Chuẩn mực khác
 • IAS 7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • IFRS 8 Bộ phận hoạt động.
 • IAS 24 Thuyết minh thông tin về các bên liên quan.
 • IAS 33 Lãi suất trên cổ phiếu.
 • IAS 34 Báo cáo tài chính giữa niên độ.
 • IAS 10 Sự kiện sau Kỳ Báo cáo.
 • IFRS 1 lần đầu áp dụng IFRS.
Phần 12: Những khác biệt chính giữa Chuẩn mực IFRS và GAAP Vương quốc Anh
Phần 13: Các vấn đề hiện hành trong Chuẩn mực IFRS
 • Hội tụ của IFRS chuẩn mực với GAAP Hoa Kỳ.
 • Hội tụ của IFRS chuẩn mực với GAAP Vương quốc Anh.
 • Kế hoạch làm việc của Hội đồng Chuẩn mực Kế toán Quốc tế .