CHUẨN MỰC BCTC QUỐC TẾ CertIFR

Học Online

Đăng nhập

THỜI GIAN HỌC

14 Giờ

GIÁ GỐC

6.000.000 VNĐ

GIÁ ƯU ĐÃI

3.500.000 VNĐ

GIẢNG VIÊN

Nguyễn Phương Hằng

LIÊN HỆ

Email: edu@vietsourcing.com
Hotline: 094.342.8998 /094.241.8998

Lưu ý:: Vietsourcing reserves the right to amend this tentative training timetable and lecturers should the circumstance so require

Các chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) là một bộ chuẩn mực kế toán được thiết kế và phát triển bởi một tổ chức độc lập, phi lợi nhuận được gọi là Hội đồng chuẩn mực Kế toán quốc tế (IASB).

Mục tiêu của IFRS là cung cấp một khuôn khổ quốc tế về cách lập và trình bày báo cáo tài chính cho các công ty đại chúng.  IFRS tập trung vào các hướng dẫn, diễn giải chung nhất về cách lập báo cáo tài chính hơn là thiết lập các quy tắc lập báo cáo ngành cụ thể.

Có được bộ chuẩn mực quốc tế là một điều hết sức cần thiết đối với các công ty lớn có các chi nhánh tại các quốc gia khác nhau.  Áp dụng một bộ chuẩn mực phổ biến toàn thế giới sẽ đơn giản hóa các thủ tục kế toán thông qua việc sử dụng xuyên suốt một loại ngôn ngữ trong báo cáo của các công ty. Bộ chuẩn mực này cũng sẽ cung cấp cho các nhà đầu tư và các kiểm toán viên một cái nhìn toàn cảnh và rõ ràng về tài chính.

Hiện nay, đã có hơn 100 quốc gia cho phép hoặc yêu cầu áp dụng IFRS cho các công ty đại chúng cùng với nhiều quốc gia khác dự kiến chuyển sang IFRS vào năm 2016. Những người đề xuất IFRS tin rằng các chi phí áp dụng IFRS có thể được bù đắp bởi tính phù hợp trong tương lai của các báo cáo, qua đó cải thiện xếp hạng tín dụng.

Tại Việt Nam hiện nay, báo cáo tài chính của các doanh nghiệp đang được áp dụng theo Chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) được Bộ Tài chính ban hành thành 5 đợt từ năm 2001 đến năm 2005 với 26 chuẩn mực. Tuy nhiên, cùng với sự thay đổi về thể chế kinh tế trong nước cũng như thay đổi trong hệ thống IFRS trong giai đoạn hiện nay, VAS đã bộc lộ nhiều tồn tại, đặc biệt là những giao dịch của nền kinh tế thị trường mới phát sinh chưa được VAS giải quyết thấu đáo, như việc ghi nhận và đánh giá tài sản, nợ phải trả theo giá trị hợp lý, ghi nhận tổn thất tài sản, việc kế toán các công cụ tài chính phái sinh cho mục đích kinh doanh và phòng ngừa rủi ro… chưa có hướng dẫn cụ thể. Do vậy, cùng với xu hướng phát triển kinh tế và hội nhập sâu rộng, Bộ Tài chính cùng với một số tổ chức nghề nghiệp quốc tế như ACCA, ICAEW… và các công ty kiểm toán đã phối hợp đưa ra lộ trình phù hợp để từng bước tiến tới áp dụng hoàn toàn IFRS tại các doanh nghiệp Việt Nam. Trong quá trình áp dụng có thể sẽ điều chỉnh để phù hợp với điều kiện Việt Nam.

Mục Tiêu Khóa Học:

 • Hiểu được các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) được sử dụng như thế nào trên thế giới
 • Giải thích được cách thức làm việc của Hội đồng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRSF)/ Hội đồng các chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB)
 • Nắm được các yêu cầu cơ bản của IFRS trên cơ sở từng chuẩn mực để lập BCTC theo chuẩn mực BCTC quốc tế
 • Nắm được cách thức sử dụng IFRS trên thực tế.
 • Đăng ký thi để được cấp chứng chỉ Certificate in International Financial Reporting (CertIFR) của ACCA

Đối Tượng Tham Dự:

 • Các kế toán và kiểm toán viên có thể tham gia học để cập nhật các kiến thức và kỹ năng nhằm đáp ứng những thách thức khi áp dụng và thực hiện IFRS trong môi trường công việc.
 • Các học viên bắt đầu học ACCA cần nắm bắt và cập nhật các chuẩn mực, các nội dung mới về IFRS.
 • Các doanh nghiệp, tập đoàn có vốn đầu tư nước ngoài.
Total Views: 342 ,

nội dung môn học

Phần 1. Bản chất và các hoạt động của IASB

 • Nguồn gốc của Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế (IASB)

 • Cấu trúc của tổ chức sáng lập IFRS

 • Các chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) và các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) hiện đã phát hành

 • Mục đích của báo cáo tài chính – Khung Khái niệm của lập báo cáo tài chính

Phần 2. Tình hình áp dụng IFRSs trên thế giới

 • Tóm tắt việc áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế trong các hệ thống pháp lý khác nhau

 • Sự phát triển của Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế và các chuẩn mực IFRS

 • Các chuẩn mực IFRS cho các đơn vị vừa và nhỏ

Phần 3. Các chuẩn mực về trình bày báo cáo tài chính và lợi nhuận

 • IAS 1: Trình bày báo cáo tài chính

 • IFRS 15 Doanh thu từ các hợp đồng với khách hàng

 • IAS 8 Thay đổi chính sách kế toán, ước tính kế toán và các sai sót

Phần 4. Các chuẩn mực hạch toán đối với tài sản dài hạn

 • IAS 16 Máy móc, thiết bị, nhà xưởng

 • IAS 40 Bất động sản đầu tư

 • IAS 23 Chi phí đi vay

 • IFRS 5 Tài sản dài hạn giữ để bán và hoạt động bị ngừng lại

Phần 5. Các chuẩn mực hạch toán đối với tài sản, suy giảm giá trị và chuyển nhượng

 • IAS 38 Tài sản vô hình

 • IAS 36 Giảm giá trị tài sản

 • IAS 20 Kế toán và trình bày các khoản tài trợ và trợ cấp chính phủ

 • IAS 2 Hàng tồn kho

 • IFRS 16 Thuê tài sản

Phần 6. Các chuẩn mực hạch toán đối với hoạt động thuê và tài sản chuyên dụng

 • IFRS 16 Thuê tài sản

 • IAS 41 Nông nghiệp

 • IFRS 6 Thăm dò và đánh giá tài nguyên khoáng sản

Phần 7. Các chuẩn mực hạch toán đối với công cụ tài chính

 • IFRS 13 Đo lường giá trị hợp lý

 • IAS 32 Các công cụ tài chính: Trình bày

 • IFRS 9 Các công cụ tài chính: Ghi nhận và đo lường

 • IFRS 7 Các công cụ tài chính: Công bố

 • IFRS 4 và IFRS 17 Hợp đồng bảo hiểm

Phần 8. Các chuẩn mực hạch toán đối với nghĩa vụ nợ

 • IAS 37 Các khoản dự phòng, tài sản và nợ tiềm tàng

 • IAS 19 Phúc lợi cho người lao động

 • IAS 12 Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • IFRS 2 Thanh toán trên cơ sở cổ phiếu

Phần 9. Kế toán tập đoàn – phần 1

 • IFRS 10 Báo cáo tài chính hợp nhất

 • IAS 27 (được sửa đổi năm 2011) Báo cáo tài chính riêng lẻ

 • IFRS 3 Hợp nhất kinh doanh

Phần 10. Kế toán tập đoàn – phần 1

 • IAS 28 (được sửa đổi năm 2011) Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết

 • IFRS 11 Cam kết về sự liên kết

 • IFRS 12 Trình bày các lợi ích từ các tổ chức khác

 • IAS 21 Tác động của sự thay đổi tỷ giá hối đoái

 • IAS 29 Lập báo cáo tài chính trong nền kinh tế siêu lạm phát

Phần 11. Trình bày bổ sung và các chuẩn mực khác

 • IAS 7 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • IAS 24 Trình bày các bên liên quan

 • IAS 33 Lợi nhuận trên cổ phiếu

 • IAS 34 Lập báo cáo tài chính tạm thời

 • IFRS 1 Áp dụng các chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế lần đầu tiên

 • IFRS 8 Bộ phận hoạt động

 • IAS 10 Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm

Phần 12. Những điểm khác nhau cơ bản giữa UK/US GAAP và IFRS

 • Những điểm khác nhau cơ bản giữa UK/US GAAP và IFRS

Phần 13. Các vấn đề hiện tại của các chuẩn mực IFRS

 • Sự hội tụ của các chuẩn mực IFRS và US GAAP

 • Sự hội tụ của các chuẩn mực IFRS và UK GAAP

 • Kế hoạch làm việc của Hội đồng chuẩn mực kế toán quốc tế - IASB

Đăng nhập

Đăng ký tư vấn

  +84

  Bạn đã học qua các khóa học ACCA, ICAEW,.. ?*

  Điều khoản sử dụng dịch vụ

  Nội quy học trực tuyến

  Kính gửi: – Quý học viên

  Với mục đích xây dựng môi trường học tập thân thiện, mức độ tương tác cao dựa trên thức, trách nhiệm của học viên đối với lớp học, Trung tâm Đào Tạo Vietsourcing trân trọng thông báo nội quy áp dụng cho các lớp học dưới hình thức học trực tuyến của Vietsourcing, chi tiết cụ thể như sau:

  1. Trung tâm Vietsourcing sẽ tạo tài khoản học trên website theo thông tin gmail học viên cung cấp. Học viên không tạo điều kiện cho bất kỳ ai ngoài học viên sử dụng hoặc cùng sử dụng địa chỉ gmail đã đăng ký.

   Mỗi tài khoản chỉ được truy cập duy nhất trên 2 thiết bị (máy tính và điện thoại có đăng nhập tài khoản gmail của học viên). Nếu hệ thống phát hiện dùng nhiều hơn 2 thiết bị, tài khoản của học viên sẽ tự động bị out và khóa vĩnh viễn.

  2. Học viên chỉ được bảo lưu trong vòng hai ngày kể từ ngày tham gia khóa học. Trường hợp cần bảo lưu khóa học vì bất kỳ nguyên nhân nào cần báo ngay để trung tâm có biện pháp can thiệp kịp thời. Phí bảo lưu sẽ được áp dụng theo quy định chung của trung tâm.
  3. Thời gian học online:
   • (03) ba tháng đối với các lớp ACCA (Level 1/level 2), ICAEW CFAB, tiếng Anh chuyên ngành và chuyên môn ngắn hạn;
   • (04) bốn tháng đối với lớp ACCA: SBL, SBR, APM, AAA, AFM
  4. Học viên sẽ được phát tài liệu file PDF vào ngày khai giảng hoặc có sẵn trong lớp học.
  5. Trong quá trình học nếu học viên có bất kì câu hỏi nào vui lòng comment dưới bài giảng hoặc inbox, nhân viên trực lớp sẽ hỗ trợ anh/chị.
  6. Trong trường hợp video bị lỗi hoặc do sự cố kỹ thuật bất khả kháng nên không đăng đúng ngày như lịch học, trung tâm sẽ thông báo thời gian học bù để đảm bảo quyền lợi cho học viên.
  7. Vietsourcing phát hiện tài khoản có dấu hiệu sử dụng chung, tùy mức độ vi phạm Vietsourcing sẽ có quyền nhắc nhở, xử phạt.
  8. Học viên giữ thái độ học tập nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và học viên cùng lớp. Trong quá trình học nếu học viên có câu hỏi nào có thể gửi inbox hoặc bình luận trực tiếp dưới bài giảng, trung tâm sẽ giải đáp và gửi câu trả lời trong thời gian sớm nhất.
  9. Học viên không được sao chép video bài giảng dưới mọi thức.

  Nếu anh chị cần thêm thông tin, xin vui lòng gửi email tới địa chỉ students@vietsourcing.com hoặc gọi điện đến số 024 3856 7777.

  Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác từ phía anh chị học viên.

  Trân trọng!

   

  Designed and developed by Mona Media