Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Days
Hours
Minutes
Seconds
0
Cool Number
Combo 5 môn: 4 môn P và 1 F online
Combo 5 môn: 4 môn P và 1 F online
12 April 2024
Read More
Hội thảo Quyết toán thuế TNDN 2024
Hội thảo Quyết toán thuế TNDN 2024
19 March 2024
Đến với Hội Thảo Quyết Toán Thuế TNCN 2024 được tổ chức bởi Trung tâm Đào tạo Vietsourcing và UBot, chúng...
Read More
ICAEW Accounting 2024
ICAEW Accounting 2024
11 March 2024
ACCOUNTING – KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Môn học Accounting hay thường được gọi...
Read More
Ứng dụng Excel trong Kinh doanh
Ứng dụng Excel trong Kinh doanh
02 March 2024
Ứng dụng Excel trong Kinh doanh Khóa học không chỉ cung cấp kiến thức mà còn tập trung vào thực hành...
Read More
Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Khóa cơ bản - 2024
Báo cáo Tài chính Hợp nhất - Khóa cơ bản - 2024
29 February 2024
Cung cấp cho người học những tình huống cụ thể của các quy định về lập báo cáo tài chính hợp nhất theo...
Read More
Chinh phục Thế giới Tài chính - Khóa học Dành cho Các Nhà Quản lý
Chinh phục Thế giới Tài chính - Khóa học Dành cho Các Nhà Quản lý
28 February 2024
Bạn là một nhà quản lý hoặc đang dự định trở thành một nhà quản lý? Bạn muốn nắm vững về tài chính để...
Read More
Demo
Demo
25 February 2024
Read More
ACCA FM - Financial Management 2024
ACCA FM - Financial Management 2024
18 February 2024
ACCA FM cung cấp cho người học những kiến thức để trở thành một nhà quản trị tài chính, nội dung kiến...
Read More
ACCA PM - Performance Management 2024
ACCA PM - Performance Management 2024
18 February 2024
Bạn sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng trong việc áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị với thông tin...
Read More
ACCA LW - Corporate And Business Law 2024
ACCA LW - Corporate And Business Law 2024
18 February 2024
Môn học này sẽ cung cấp cho học viên phát triển kiến thức và kỹ năng trong sự hiểu biết về khuôn khổ...
Read More
Total Views: 33 ,