Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Teacher Courses

New
ICAEW Accounting
54 giờ
ACCOUNTING – KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Môn học Accounting hay thường được gọi là Kế toán tài ch&iacut...
Cơ bản
128 Lectures
54 giờ
Hot
Bạn là một nhà quản lý hoặc đang dự định trở thành một nhà quản lý? Bạn muốn nắm vững về tài chính để đưa doanh nghiệp của bạn tới đỉnh cao mới? Hã...
Cơ bản
30 giờ
New
ACCA FM
60 giờ
8.000.000đ
ACCA FM cung cấp cho người học những kiến thức để trở thành một nhà quản trị tài chính, nội dung kiến thức bao gồm các vấn đề về đầu tư, tài chính ...
Cấp độ 2
60 giờ
New
acca pm performance management
ACCA Level 2
8.000.000đ 4.000.000đ
Bạn sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng trong việc áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị với thông tin định lượng và định tính để lập kế hoạch, ra q...
Cấp độ 2
8.000.000đ 4.000.000đ
New
ACCA Level 2
48 giờ
8.000.000đ
Môn học này sẽ cung cấp cho học viên phát triển kiến thức và kỹ năng trong sự hiểu biết về khuôn khổ pháp lý chung và các lĩnh vực pháp lý cụ thể l...
Cấp độ 2
48 giờ
New
acca fr financial reporting
Bạn sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng trong việc hiểu và áp dụng các chuẩn mực kế toán và khuôn khổ lý thuyết trong việc lập báo cáo tài chính của...
Cấp độ 2
164 Lectures
48 giờ
New
ACCA Level 3
60 giờ
12.000.000đ 6.000.000đ
Môn học này đòi hỏi học viên phải thể hiện khả năng của mình để đưa ra các quyết định cho Báo cáo Chiến lược Kinh doanh. Dựa trên kiến thức và kỹ n...
Cấp độ 3
60 giờ
12.000.000đ 6.000.000đ