Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Giới thiệu về dịch vụ tư vấn Quản Lý Rủi Ro

Hiện tại Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện khung pháp lý và thể chế, do đó, các doanh nghiệp cần xây dựng văn hóa về quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro, và tuân thủ, phù hợp với các quy định pháp lý mà vẫn đảm bảo sự kết nối giữa các giá trị, quy tắc ứng xử và ra quyết định của doanh nghiệp.

Vietsourcing nhận thấy rằng mỗi doanh nghiệp đều có các biện pháp kiểm soát, hệ thống, chính sách và quy trình vận hành riêng, hội tụ đầy đủ các yếu tố hình thái, mô hình hoạt động và quy mô doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn quản lý rủi ro của Vietsourcing bao gồm các dịch vụ liên quan được phát triển xoay quanh chủ đề về rủi ro, kiểm soát và đảm bảo. Các dịch vụ cung cấp bao gồm: Kiểm toán nội bộ, Xây dựng quy trình kiểm soát nội bộ, Tư vấn xây dựng ban Kiểm soát cho doanh nghiệp.

Chúng tôi hỗ trợ doanh nghiệp xác định các chiến lược quan trọng và đưa ra các đối sách rủi ro. Chúng tôi xem xét các quy trình, chính sách, hệ thống và kiểm soát của Quý doanh nghiệp với một góc nhìn mới