Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Đăng ký ngay tại: https://forms.gle/QWNyQr6jxtwdc23AA _______________ Sự kiện được tổ chức bởi Trung tâm đào tạo Vietsourcing và FAST – phần mềm kế toán & ERP với mục đích hỗ trợ các doanh nghiệp cũng như cá nhân tìm hiểu về thuế hoàn toàn miễn phí. Đến với buổi hội thảo này, diễn giả Lăng […]

Xem thêm

HỘI THẢO “CÁC VẤN ĐỀ CẦN LƯU Ý KHI THANH TRA KIỂM TRA THUẾ” Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình quyết toán thuế được tốt hơn và cập nhật các điểm mới lưu ý về chính sách, luật trong lĩnh vực tài chính kế toán, Trung tâm Đào tạo Vietsourcing, Sàn Kế toán […]

Xem thêm

HỘI THẢO “HƯỚNG DẪN QUYẾT TOÁN THUẾ THU NHẬP CÁ NHÂN 2022” Trung Tâm Đào Tạo Vietsourcing tổ chức Hội Thảo miễn phí về chủ đề “Hướng dẫn quyết toán Thuế Thu Nhập Cá Nhân” nhằm giúp các cá nhân, tổ chức,… Hiểu được bản chất và đạo lý về thuế TNCN cũng như các […]

Xem thêm

HỘI THẢO “CẬP NHẬT CHÍNH SÁCH THUẾ TNDN VÀ LẬP KẾ HOẠCH KIỂM SOÁT RỦI RO THUẾ” Để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình quyết toán thuế được tốt hơn và cập nhật các điểm mới lưu ý về chính sách, luật trong lĩnh vực tài chính kế toán, Trung tâm hỗ trợ […]

Xem thêm

Đối tượng được hưởng: Học sinh khối trung học phổ thông chuyên trong cơ sở giáo dục đại học, học sinh trường chuyên có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong kỳ xét, cấp học bổng có điểm môn chuyên của học kỳ xét cấp từ 8,5 trở lên hoặc đạt một trong các giải […]

Xem thêm