PRINCIPLES OF TAXATION

Nguyên Tắc thuế

Đăng nhập

THỜI GIAN HỌC

54 Giờ

SỐ HỌC PHẦN

17 Học Phần

GIÁ GỐC

6.000.000

GIÁ ƯU ĐÃI

3.000.000 (Giảm 50%)

GIẢNG VIÊN

Nguyễn Phương Hằng

LIÊN HỆ

Email: edu@vietsourcing.com
Hotline: 094.342.8998 /094.241.8998

Lưu ý:: Vietsourcing reserves the right to amend this tentative training timetable and lecturers should the circumstance so require

PRINCIPLES OF TAXATION – NGUYÊN TẮC THUẾ

PRINCIPLES OF TAXATION hay thường được gọi là Nguyên tắc cơ bản về thuế giúp cho học viên hiểu được những đặc tính chung của thuế và cách tính thuế thu nhập, các khoản bảo hiểm xã hội bắt buộc, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế VAT cơ bản.
Môn học Principles of Taxation là một trong 6 môn học phần bắt buộc để đạt được chứng chỉ CFAB – chứng chỉ Kế toán và Kinh doanh của Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wale (ICAEW).

Total Views: 566 ,

nội dung môn học

A. Mục đích của thuế, các loại thuế và vấn đề đạo đức

 • Xác định các mục tiêu của áp dụng công nghệ số hóa thuế

 • Mục đích của việc đánh thuế đối với nền kinh tế, công bằng xã hội và các vấn đề môi trường, các khoản mà nhà nước có thể thu thuế và lợi ích của từng loại thuế trong việc phục vụ mục tiêu của chính phủ

 • Nhận biết ảnh hưởng môi trường bên ngoài có liên quan đến các mục tiêu và chính sách thuế của Anh

 • Phân loại các đối tượng nộp thuế theo mục tiêu đánh thuế và cách thức đánh thuế đối với từng đối tượng

 • Xác định ai là người chịu trách nhiệm đối với các loại thuế, cách áp dụng thuế đối với thu nhập, xác định các cơ quan chính phủ chịu trách nhiệm về thuế và xác định thời điểm một cá nhân hoặc tổ chức thuộc sự điều chỉnh của các loại thuế: - Thuế thu nhập đầu tư vốn - Thuế thu nhập doanh nghiệp - Thuế thu nhập cá nhân - Bảo hiểm bắt buộc - Thuế Giá trị gia tăng

 • Công nhận tầm quan trọng của chu kỳ ngân sách, kỳ tính thuế và các nguồn hình thành luật và thông lệ thuế của Anh: - Pháp luật - Hồ sơ luật - Hướng dẫn sử dụng ẩn phẩm của cơ quan quản lý thuế tại Anh (HMRC), tuyên bố và thông cáo báo chí

 • Xác định nắm nguyên tắc cơ bản được đưa ra trong Bộ quy tắc đạo đức của IESBA dành cho kế toán viên chuyên nghiệp và Bộ quy tắc đạo đức của ICAEW, và hướng dẫn liên quan đến hoạt động thuế liên quan đến: - Khuôn khổ các mối đe dọa và biện pháp bảo vệ - Giải quyết xung đột đạo đức

 • Xác định những điều sau: - Xung đột lợi ích - Rửa tiền - Tránh thuế và trốn thuế

B. Quản lý thuế

 • Xác định các hồ sơ mà các công ty và cá nhân phải lưu giữ cho các mục đích thuế và nêu rõ các khoảng thời gian mà các hồ sơ đó phải được lưu giữ

 • Xác định đặc điểm chính của hệ thống thuế tính theo thu nhập (PAYE) và bảo hiểm bắt buộc

 • Xác định những yếu tố cốt lõi của hệ thống tự kê khai khai tự nộp thuế cho cá nhân và doanh nghiệp

 • Xác định, trong những trường hợp đến hạn đối với: - Công ty, hộ kinh doanh cá thể, công ty hợp danh và cá nhân khai thuế, nộp thuế và thanh toán trên tài khoản - Các khoản thanh toán và khai thuế VAT của doanh nghiệp; - PAYE của người sử dụng lao động và các khoản khai và thanh toán bảo hiểm bắt buộc Xác định và tính toán tiền lãi và tiền phạt do: - Nộp muộn hoặc kê khai không chính xác; - Nộp thuế chậm hoặc không chính xác

 • Xác định được thời điểm Cơ quan thuế và Hải quan HMRC yêu cầu khai báo thuế, thuế phải đóng và các thông tin khác; quyền khiếu nại của người nộp thuế và quy trình giải quyết tranh chấp

C. Thuế thu nhập và khoản đóng góp bảo hiểm bắt buộc

 • Hiểu được các nguồn thu nhập chịu thuế và không chịu thuế

 • Tính toán các khoản chi tiêu có sẵn cho từng cá nhân dựa theo gia cảnh, bao gồm cả trợ cấp lập gia đình

 • Tính toán phần thu nhập chịu thuế và phần được khấu trừ đối với nhân viên và giám đốc

 • Nhận biết các biểu hiện hoạt động thương mại

 • Phân bổ chi phí kinh doanh thành chi phí được khấu trừ và không được khấu trừ; lợi nhuận kế toán đã điều chỉnh sau khi trừ các khoản khấu hao theo mục đích thuế, tính theo cơ sở kế toán dồn tích hoặc cơ sở kế toán tiền mặt Phân bổ lợi nhuận đã điều chỉnh cho các bên hợp danh của tổ chức hợp danh và lợi nhuận chịu thuế của mỗi bên

 • Tính toán lợi nhuận chịu thuế của tổ chức chưa có tư cách pháp nhân và các khoản lợi nhuận trùng lắp được trừ

 • Tính toán lợi nhuận chịu thuế cho doanh nghiệp đang hoạt động

 • Tính toán lợi nhuận chịu thuế cuối cùng của tổ chức chưa có tư cách pháp nhân dừng hoạt động thương mại

 • Tính toán tổng thu nhập chịu thuế, thuế thu nhập phải nộp hoặc được hoàn trả đối với các cá nhân làm thuê và làm việc độc lập

 • Tính toán tổng đóng góp bảo hiểm bắt buộc phải nộp của người lao động, người sử dụng lao lao động và các cá nhân tự kinh doanh

D. Lợi nhuận từ hoạt động đầu tư và thuế phải nộp

 • Phân loại đối tượng, tài sản và các khoản lợi nhuận từ tài sản thanh lý thuộc đối tượng chịu thuế hay miễn thuế

 • Lợi nhuận khi thanh lý tài sản đầu tư hoặc lỗ khi thanh lý tài sản

 • Tính toán tổng thu nhập chịu thuế cho cả cá nhân và công ty

 • Tính thuế đối với cá nhân phải nộp

E. Thuế thu nhập doanh nghiệp

 • Xác định kỳ kế toán của một công ty

 • Nhận biết sự tương tác giữa một hoặc nhiều công ty thuộc tập đoàn với 51% sở hữu

 • Phân loại các khoản mục chi phí thành chi phí được khấu trừ và không được khấu trừ , tính lợi nhuận sau khi trừ khấu hao theo mục đích thuế

 • Tổng lợi nhuận chịu thuế và tổng thuế doanh nghiệp phải nộp đối với doanh nghiệp hoạt động ở Anh có thời kì kế toán từ 12 tháng trở xuống

F. Thuế VAT

 • Phân loại các khoản miễn thuế, thuế 0%, thuế tiêu chuẩn 20%, giảm thuế 5% và nằm ngoài phạm vi của thuế VAT

 • Nhận biết mục đích của việc phân loại thành các mức thuế khác nhau

 • Xác định thời điểm và giới hạn thời hạn để doanh nghiệp có thể đăng kí hoặc hủy đăng kí VAT

 • Thời điểm tính thuế VAT cho hàng hóa và dịch vụ

 • Nguyên tắc nộp và hoàn thuế VAT cho hàng hóa và dịch vụ của một cá nhân. Tính thuế VAT phải nộp hoặc được hoàn lại hàng tháng, hàng quý, hàng năm của doanh nghiệp

 • Đưa ra những giải pháp dự phòng khi doanh nghiệp chi trả thuế và tính toán thuế nộp và thuế hoàn lại cho doanh nghiệp, sử dụng những giải pháp này

Đăng nhập

timetable

session

content

1

Chapter 1: Ethic

2

Chapter 2: : Introduction of Tax
Chapter 3: Income Tax

3

Chapter 3: Income Tax

4

Chapter 4: Employment Income Income Tax

5

Chapter 5: Trading profits

6

Chapter 6: Capital Allowance

7

Chapter 7: Trading profits – basis of assessment

8

Revision C1-7 + Test 1

9

Chapter 8: National Insurance Contributions

10

Chapter 9: Capital gains tax - individual

11

Revision Income tax – Chapter 10: Corporation tax part 1

12

Chapter 10: Corporation tax part 2

13

Revision Corporation tax + Test 2

14

Chapter 11: Value added tax

15

Chapter 12: Value added tax-further aspects + Revision

16

Chapter 13: Administration of tax

17

Revision + Mock test

Revision

Đăng nhập

Đăng ký tư vấn

  +84

  Bạn đã học qua các khóa học ACCA, ICAEW,.. ?*

  Điều khoản sử dụng dịch vụ

  NỘI QUY LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

  Kính gửi: – Quý học viên

  Với mục đích xây dựng môi trường học tập thân thiện, mức độ tương tác cao dựa trên thức, trách nhiệm của học viên đối với lớp học, Trung tâm Đào Tạo Vietsourcing trân trọng thông báo nội quy áp dụng cho các lớp học dưới hình thức học trực tuyến của Vietsourcing, chi tiết cụ thể như sau:

  1. Học viên không tạo điều kiện cho bất kỳ ai ngoài học viên sử dụng hoặc cùng sử dụng địa chỉ gmail đã đăng ký.

   Mỗi tài khoản chỉ được truy cập duy nhất trên 2 thiết bị (máy tính và điện thoại có đăng nhập tài khoản gmail của học viên). Nếu hệ thống phát hiện dùng nhiều hơn 2 thiết bị, tài khoản của học viên sẽ tự động bị out và khóa vĩnh viễn.

  2. Học viên chỉ được bảo lưu trong vòng ba ngày kể từ ngày tham gia khóa học. Trường hợp cần bảo lưu khóa học vì bất kỳ nguyên nhân nào cần báo ngay để trung tâm có biện pháp can thiệp kịp thời. Phí bảo lưu sẽ được áp dụng theo quy định chung của trung tâm.
  3. Học viên sẽ được tham gia lớp học trong vòng: (04) bốn tháng đối với các lớp ACCA/ICAEW, tiếng Anh chuyên ngành và chuyên môn ngắn hạn; (07) bảy tháng đối với lớp SBL (ACCA).
  4. Học viên sẽ được phát tài liệu file. PDF vào ngày khai giảng hoặc có sẵn trong lớp học.
  5. Trong quá trình học nếu học viên có bất kì câu hỏi nào vui lòng comment dưới bài giảng hoặc inbox, nhân viên trực lớp sẽ hỗ trợ anh/chị.
  6. Trong trường hợp video bị lỗi hoặc do sự cố kỹ thuật bất khả kháng nên không đăng đúng ngày như lịch học, trung tâm sẽ thông báo thời gian học bù để đảm bảo quyền lợi cho học viên.
  7. Vietsourcing phát hiện tài khoản có dấu hiệu sử dụng chung, tùy mức độ vi phạm Vietsourcing sẽ có quyền nhắc nhở, xử phạt.
  8. Trong quá trình học nếu học viên có câu hỏi nào có thể gửi inbox hoặc bình luận trực tiếp dưới bài giảng, trung tâm sẽ giải đáp và gửi câu trả lời trong thời gian sớm nhất.
  9. Học viên không được sao chép video bài giảng dưới mọi thức.
  10. Nếu anh chị cần thêm thông tin, xin vui lòng gửi email tới địa chỉ students@vietsourcing.com hoặc gọi điện đến số 024 3856 7777.

  Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác từ phía anh chị học viên.

  Trân trọng!

   

  Designed and developed by Mona Media