Tại sao chọn ACCA ?

ACCA là chứng chỉ kế toán công chứng (cùng tên với hiệp hội) do chính hiệp Hội kế toán công chứng Anh cấp. Trái với lầm tưởng của nhiều người là ACCA chỉ dành cho dân kế toán, kiểm toán; chương trình ACCA còn bao quát về nhiều mảng khác như tài chính, quản trị.

Bằng ACCA cung cấp cho học viên kỹ năng và kiến thức chuyên môn ở tầm quản trị nhằm giúp họ có khả năng phát triển sự nghiệp trong bất cứ ngành nào như kiểm toán độc lập, cơ quan nhà nước, khối doanh nghiệp hoặc các công ty dịch vụ tài chính. Sau khi hoàn tất 14 môn thi, môn học về đạo đức nghề nghiệp cộng với ít nhất 3 năm kinh nghiệm thực tế, học viên sẽ được cấp bằng và được vinh dự mang danh hiệu “ACCA” sau tên của mình.

Bằng ACCA (Kế toán Công chứng Anh quốc) được trên 8.300 công ty là Đối tác Tuyển dụng Chính thức trên thế giới công nhận, giúp cho những người có đủ năng lực và quyết tâm phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán và quản lý tài chính có cơ hội vươn đến những đỉnh cao nghề nghiệp.

 

Được công nhận rộng rãi trên toàn thế giới

Bằng cấp của ACCA được công nhận rộng rãi trên toàn cầu, được đánh giá toàn diện về kiến thức và kỹ năng chuyên sâu trong các lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, kỹ năng lãnh đạo, quản trị chiến lược, quản lý rủi ro, luật kinh doanh, báo cáo tài chính…

Cơ hội nghề nghiệp rộng mở trong nhiều lĩnh vực

Các vị trí danh giá mà Hội viên ACCA thường đảm nhận: Giám đốc điều hành (CEO); Giám đốc tài chính (CFO); Kiểm toán viên; Tư vấn thuế; Trưởng phòng tài chính/ quản trị doanh nghiệp; Các vị trí kiểm soát và quản lý ngân sách; Các vị trí chủ chốt tại các ngân hàng (CFO, Risk management, trưởng phòng Treasury)…

Cơ hội sở hữu thêm các bằng cấp danh giá

Giá trị đích thực của chương trình ACCA (Kế toán Công chứng Anh quốc) có được từ nội dung các môn học, vốn được thiết kế dựa trên nhu cầu của các nhà tuyển dụng và sử dụng lao động. Chương trình sẽ cung cấp cho học viên một nền tảng vững chắc để tạo lập và phát triển các kỹ năng chuyên môn sâu rộng, có thể sử dụng được ở bất cứ nơi nào và trong bất kỳ lĩnh vực nào, đặc biệt trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, tài chính, quản lý.

Điều kiện đầu vào

Hiệp hội Kế toán công chứng Anh Quốc (ACCA) không yêu cầu học viên ACCA thi đầu vào. Học viên của chương trình ACCA là những đối tượng sau:

Đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng

Sinh viên đại học các khối ngành kinh tế

Có chứng chỉ Kế toán của ACCA thuộc chương trình FIA

Trở Thành ACCA member

Đăng ký ngay

Học Thử ACCA

Học ACCA MA MANAGEMENT ACCOUNTING

Học ACCA FA - FINANCIAL ACCOUNTING

Học ACCA AFM: ADVANCED FINANCIAL MANAGEMENT

Học ACCA AAA - ADVANCED AUDIT & ASSURANCE

Chương trình học ACCA

BT - BUSINESS AND TECHNOLOGY
BT-ACCA (Business and Technology) là môn Kế toán trong kinh doanh- 1 trong 3 môn cơ bản thuộc cấp độ kiến thức đầu tiên trong khung chương trình đào tạo ACCA. Đây được coi là môn học lý tưởng để bắt đầu cho các bạn muốn nâng cao kỹ năng kiểm toán, mở rộng kiến thức... hay nói xa hơn là để chinh phục chứng chỉ ACCA. Môn học này sẽ mang đến cho học viên cái nhìn tổng quan nhất về môi trường kinh doanh và tác động của nó tới hoạt động của doanh nghiệp và bộ phận kế toán. Bên cạnh đó, AB- ACCA còn cung cấp cho bạn cái nhìn rõ ràng hơn về vai trò của kế toán cũng như các bộ phận chủ chốt khác trong việc xây dựng một tổ chức hiệu quả, cũng như trang bị kiến thức về các nguyên lý quản trị doanh nghiệp hiệu quả.
MA - MANAGEMENT ACCOUNTING
MA -ACCA (Management Accounting) là môn Kế toán trong kinh doanh- 1 trong 3 môn cơ bản thuộc cấp độ kiến thức đầu tiên trong khung chương trình đào tạo ACCA. Đây được coi là môn học lý tưởng để bắt đầu cho các bạn muốn nâng cao kỹ năng kế toán quản trị, mở rộng kiến thức... hay nói xa hơn là để chinh phục chứng chỉ ACCA. Phát triển các kỹ năng kế toán quản trị để giúp bạn hỗ trợ doanh nghiệp lập kế hoạch, kiểm soát và giám sát hiệu quả hoạt động. Bạn sẽ học nhiều cách khác nhau để quản lý tài chính trong một tổ chức với mục đích nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
FA - FINANCIAL ACCOUNTING
FA -ACCA (Kế toán tài chính) là 1 trong 3 môn cơ bản thuộc cấp độ kiến thức đầu tiên trong khung chương trình đào tạo ACCA. Đây được coi là môn học lý tưởng để bắt đầu cho các bạn muốn nâng cao kỹ năng kế toán tài chính, mở rộng kiến thức... hay nói xa hơn là để chinh phục chứng chỉ ACCA. Khóa học này sẽ học các nguyên tắc và khái niệm cơ bản của kế toán tài chính, các kỹ thuật kế toán và việc lập các báo cáo tài chính cơ bản. Bạn sẽ thể hiện sự thành thạo về kỹ thuật trong việc sử dụng các kỹ thuật ghi sổ kép, bao gồm việc lập và giải thích các báo cáo tài chính cơ bản cho các công ty tư nhân, công ty góp vốn, công ty và các công ty tập đoàn.
LW- CORPORATE AND BUSINESS LAW
LW -ACCA (luật doanh nghiệp và kinh doanh) là 1 trong 6 môn thuộc cấp độ kỹ năng ứng dụng trong khung chương trình đào tạo ACCA. Đây được coi là khóa học lý tưởng cho những ai muốn nâng cao kỹ năng áp dụng luật doanh nghiệp và kinh doanh, mở mang kiến thức… hay xa hơn là chinh phục chứng chỉ ACCA Môn học này sẽ cung cấp cho học viên phát triển kiến thức và kỹ năng trong sự hiểu biết về khuôn khổ pháp lý chung và các lĩnh vực pháp lý cụ thể liên quan đến kinh doanh, nhận ra nhu cầu tìm kiếm thêm chuyên gia tư vấn pháp lý khi cần thiết
PM - PERFORMANCE MANAGEMENT
PM -ACCA (Quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh) là 1 trong 6 môn thuộc cấp độ kỹ năng ứng dụng trong khung chương trình đào tạo ACCA. Đây được coi là khóa học lý tưởng cho những ai muốn nâng cao kỹ năng quản lý hiệu quả hoạt động kinh doanh, mở mang kiến thức… hay xa hơn là chinh phục chứng chỉ ACCA. Bạn sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng trong việc áp dụng các kỹ thuật kế toán quản trị với thông tin định lượng và định tính để lập kế hoạch, ra quyết định, đánh giá và kiểm soát hiệu suất.
TX - TAXATION
Môn TX (Taxation) là 1 trong 6 môn học thuộc cấp độ Kỹ năng ứng dụng (Applied skills). Mỗi quốc gia có 1 luật thuế riêng, khác nhau nên môn TX-ACCA được cập nhật theo từng quốc gia và phù hợp với chính sách thuế của nước ấy. Người học sẽ được trang bị kiến thức và kỹ năng về hệ thống thuế áp dụng cho cá nhân, doanh nghiệp và tập đoàn.
FR - FINANCIAL REPORTING
FR -ACCA (Lập báo cáo tài chính ) là 1 trong 6 môn thuộc cấp độ kỹ năng ứng dụng trong khung chương trình đào tạo ACCA. Đây được coi là khóa học lý tưởng cho những ai muốn nâng cao kỹ năng lập báo cáo tài chính, mở mang kiến thức… hay xa hơn là chinh phục chứng chỉ ACCA.Bạn sẽ phát triển kiến thức và kỹ năng trong việc hiểu và áp dụng các chuẩn mực kế toán và khuôn khổ lý thuyết trong việc lập báo cáo tài chính của các đơn vị, bao gồm cả các tập đoàn và cách phân tích và diễn giải các báo cáo tài chính đó
AA - AUDIT AND ASSURANCE
AA - ACCA (kế toán và dịch vụ bảo đảm) là 1 trong 6 môn thuộc cấp độ kỹ năng ứng dụng trong khung chương trình đào tạo ACCA. Đây được coi là khóa học lý tưởng cho những ai muốn nâng cao kỹ năng ứng dụng kế toán và dịch vụ bảo đảm, mở mang kiến thức… hay xa hơn là chinh phục chứng chỉ ACCA. Bạn sẽ phát triển kiến thức và hiểu biết về quá trình thực hiện cam kết đảm bảo và việc áp dụng nó trong bối cảnh của khung pháp lý chuyên môn.
FM - Financial Management
Môn FM (Financial Management) là môn học cuối cùng trong cấp độ Kỹ năng ứng dụng (Applied skills). Môn học này là môn nâng cao của môn MA/Management Accounting (Kế toán quản trị), đòi hỏi người học phải quan tâm đến những vấn đề rộng hơn như: tài chính, luật pháp, đầu tư... FM cung cấp cho người học những kiến thức để trở thành một nhà quản trị tài chính, nội dung kiến thức bao gồm các vấn đề về đầu tư, tài chính và chính sách cổ tức.
SBR - STRATEGIC BUSINESS REPORTING
Môn SBR (Strategic Business Reporting) là một trong hai môn học bắt buộc thuộc cấp độ Chuyên gia chiến lược của chương trình ACCA. Môn học này đòi hỏi học viên phải thể hiện khả năng của mình để đưa ra các quyết định cho Báo cáo Chiến lược Kinh doanh. Dựa trên kiến thức và kỹ năng hiện có của mình, học viên sẽ cần phải liên kết các kiến thức của kế toán qua đó áp dụng vào tình huống thực tế
SBL - STRATEGIC BUSINESS LEADER
Môn SBL (Strategic Business Leader) là một trong hai môn học bắt buộc thuộc cấp độ Chuyên gia chiến lược của chương trình ACCA. SBL được ACCA sử dụng để thay thế cho hai môn học trước đây là P1 - Governance, Risk and Ethics và môn P3 - Business Analysis từ tháng 09 năm 2018.
AFM - ADVANCE FINANCIAL MANAGEMENT
Môn AFM/ (Advanced Financial Management) là một trong bốn môn học tự chọn thuộc cấp độ Chuyên gia chiến lược của chương trình ACCA. Môn học này đem đến những kiến thức về vai trò của một Giám đốc tài chính hoặc Cố vấn tài chính cấp cao đồng thời giúp học viên có thể tư vấn cho ban điều hành và / hoặc khách hàng về các chiến lược quản lý tài chính phức tạp mà một tổ chức đang phải đối mặt.
APM - ADVANCE PERFORMANCE MEASUREMENT
ATX - ADVANCE TAXATION
AAA - ADVANCE AUDIT AND ASSURANCE
Môn AAA (Advanced Audit and Assurance) là một trong bốn môn học tự chọn thuộc cấp độ Chuyên gia chiến lược của chương trình ACCA. Môn học này phản ánh những thách thức mà kiểm toán viên sẽ phải đối mặt trong ngành nghề của họ. Học viên sẽ phải phân tích, đánh giá và kết luận về cam kết dịch vụ đảm bảo và các vấn đề về kiểm toán hiện nay và tương lai

Điều khoản sử dụng dịch vụ

NỘI QUY LỚP HỌC TRỰC TUYẾN

Kính gửi: – Quý học viên

Với mục đích xây dựng môi trường học tập thân thiện, mức độ tương tác cao dựa trên thức, trách nhiệm của học viên đối với lớp học, Trung tâm Đào Tạo Vietsourcing trân trọng thông báo nội quy áp dụng cho các lớp học dưới hình thức học trực tuyến của Vietsourcing, chi tiết cụ thể như sau:

 1. Học viên không tạo điều kiện cho bất kỳ ai ngoài học viên sử dụng hoặc cùng sử dụng địa chỉ gmail đã đăng ký.

  Mỗi tài khoản chỉ được truy cập duy nhất trên 2 thiết bị (máy tính và điện thoại có đăng nhập tài khoản gmail của học viên). Nếu hệ thống phát hiện dùng nhiều hơn 2 thiết bị, tài khoản của học viên sẽ tự động bị out và khóa vĩnh viễn.

 2. Học viên chỉ được bảo lưu trong vòng ba ngày kể từ ngày tham gia khóa học. Trường hợp cần bảo lưu khóa học vì bất kỳ nguyên nhân nào cần báo ngay để trung tâm có biện pháp can thiệp kịp thời. Phí bảo lưu sẽ được áp dụng theo quy định chung của trung tâm.
 3. Học viên sẽ được tham gia lớp học trong vòng: (04) bốn tháng đối với các lớp ACCA/ICAEW, tiếng Anh chuyên ngành và chuyên môn ngắn hạn; (07) bảy tháng đối với lớp SBL (ACCA).
 4. Học viên sẽ được phát tài liệu file. PDF vào ngày khai giảng hoặc có sẵn trong lớp học.
 5. Trong quá trình học nếu học viên có bất kì câu hỏi nào vui lòng comment dưới bài giảng hoặc inbox, nhân viên trực lớp sẽ hỗ trợ anh/chị.
 6. Trong trường hợp video bị lỗi hoặc do sự cố kỹ thuật bất khả kháng nên không đăng đúng ngày như lịch học, trung tâm sẽ thông báo thời gian học bù để đảm bảo quyền lợi cho học viên.
 7. Vietsourcing phát hiện tài khoản có dấu hiệu sử dụng chung, tùy mức độ vi phạm Vietsourcing sẽ có quyền nhắc nhở, xử phạt.
 8. Trong quá trình học nếu học viên có câu hỏi nào có thể gửi inbox hoặc bình luận trực tiếp dưới bài giảng, trung tâm sẽ giải đáp và gửi câu trả lời trong thời gian sớm nhất.
 9. Học viên không được sao chép video bài giảng dưới mọi thức.
 10. Nếu anh chị cần thêm thông tin, xin vui lòng gửi email tới địa chỉ students@vietsourcing.com hoặc gọi điện đến số 024 3856 7777.

Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác từ phía anh chị học viên.

Trân trọng!

 

Designed and developed by Mona Media