BUSINESS - FINANCE AND TECHNOLOGY

Tài Chính Kinh Doanh & Công Nghệ

THỜI GIAN HỌC

54 Giờ

SỐ HỌC PHẦN

17 Học phần

GIÁ GỐC

7.500.000

GIÁ ƯU ĐÃI

3.699.000 (Giảm 50%)

GIẢNG VIÊN

Nguyễn Phương Hằng

LIÊN HỆ

Email: edu@vietsourcing.com
Hotline: 094.342.8998 /094.241.8998

Lưu ý:: Vietsourcing reserves the right to amend this tentative training timetable and lecturers should the circumstance so require

BUSINESS, FINANCE AND TECHNOLOGY – TÀI CHÍNH, KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ

Môn học Business, Finance, Technology hay thường được gọi là Tài chính, Kinh doanh và Công nghệ giúp học viên hiểu rõ được cách doanh nghiệp vận hành và các chức năng tài chính giúp ích gì cho doanh nghiệp để có thể đạt được mục tiêu của mình.

Ngoài ra, môn học cũng cho biết công nghệ được ứng dụng như thế nào giúp doanh nghiệp tối ưu hóa mục tiêu của mình.

Môn học Bussiness, Finance, Technology là một trong những học phần bắt buộc để đạt được chứng chỉ CFAB- chứng chỉ Kế toán và Kinh doanh của Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wale (ICAEW)

Total Views: 104 ,

nội dung môn học

A. Mục tiêu và chức năng của doanh nghiệp

 • Các mục tiêu chung của doanh nghiệp

 • Các mục tiêu chung của việc quản trị chiến lược, quy trình quản trị chiến lược và mối tương quan giữa tầm nhìn, sứ mệnh và mục tiêu chiến lược của doanh nghiệp

 • Xác định các lĩnh vực chức năng trong doanh nghiệp (tiếp thị, hoạt động / sản xuất, mua sắm, nhân sự, CNTT và tài chính) và chỉ ra các chức năng giúp đạt được các mục tiêu kinh doanh như thế nào

 • Xác định bản chất và chức năng của quản lý, và chỉ ra hành vi của con người bị ảnh hưởng như thế nào

 • Xác định mối quan hệ giữa chiến lược chung và chiến lược chức năng

 • Xác định bản chất và mục tiêu của kế hoạch chiến lược, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch hoạt động

 • Chuyển đổi từ kế hoạch chiến lược sang kế hoạch hoạt động và kinh doanh hợp nhất

 • Xác định các thành phần chính của quá trình quản lý rủi ro và chỉ ra cách thức hoạt động của chúng

 • Xác định các vấn đề chính liên quan đến quản lý rủi ro và khủng hoảng, khả năng phục hồi kinh doanh, lập kế hoạch liên tục kinh doanh và khắc phục hậu quả thiên tai

B. Các mô hình tổ chức, kinh doanh

 • Xác định sự khác biệt trong việc kinh doanh vận hành bởi các thực thể khác nhau: cá thể, công ty hợp danh, nhóm, liên minh; ưu điểm và nhược điểm của từng mô hình kinh doanh đó

 • Xác định sự khác biệt giữa công ty không có tư cách pháp nhân và công ty có tư cách pháp nhân; ưu điểm và nhược điểm của việc đăng kí tư cách pháp nhân

C. Vai trò của tài chính

 • Vai trò của thông tin tài chính: - Trách nhiệm giải trình cho các cổ đông và các bên liên quan khác, bao gồm cả các đối tác kinh doanh - Phản ánh vị thế tài chính và hiệu quả kinh doanh - Hỗ trợ người dùng báo cáo và đưa ra quyết định

 • Các chức năng tài chính hỗ trợ doanh nghiệp trong công cuộc theo đuổi mục tiêu, bao gồm cả doanh nghiệp đối tác

 • Xác định rõ các vấn đề cần quan tâm trong công tác khởi tạo và duy trì, báo cáo và quản trị tài chính, kế toán

 • Xác định, trong lĩnh vực kế toán và các hệ thống liên quan, những yếu tố cốt lõi của: - Xử lý thông tin - Bảo mật thông tin - Quản lý thông tin

 • Hiểu rõ tại sao quản lý doanh nghiệp lại cần tới đo lường hiệu quả công việc, bao gồm cả quản lý bền bền vững và các vấn đề thay đổi khí hậu

 • Xác định Vai trò của nhân viên kế toán trong thu thập và trình bày thông tin cho hoạt động quản trị doanh nghiệp

 • Mối quan hệ giữa doanh nghiệp, ngân hàng và các tổ chức cung cấp tài chính khác

 • Xác định đặc điểm, điều khoản và vai trò của các nguồn tài chính ngắn hạn, trung hạn và dài hạn cho các doanh nghiệp khác nhau

 • Xác định các quy trình mà doanh nghiệp tăng vốn chủ sở hữu, vốn, tài chính xanh và các nguồn vốn dài hạn khác

 • Xác định các hình thức tài trợ tài chính cho hoạt động xuất khẩu, bao gồm: - Hối phiếu - Thư tín dụng - Bảo hiểm xuất khẩu

D. Vai trò của kế toán

 • Xác định tầm quan trọng của kiểm toán và báo cáo tài chính chính xác, chất lượng cao

 • Các phần chính của công việc dịch vụ chuyên nghiệp và mối liên hệ giữa lợi ích công chúng, năng lực kỹ thuật, công nghệ và trách nhiệm nghề nghiệp, bao gồm các nguyên tắc kế toán, chuẩn mực kế toán và quản trị doanh nghiệp hiệu quả

 • Nêu rõ các đặc điểm chính trong cấu trúc của nghề kế toán, khuôn khổ pháp lý mà kế toán chuyên nghiệp làm việc (bao gồm cả những điều cơ bản về cách các yêu cầu chống rửa tiền ảnh hưởng đến chúng) và cách thức mà nghề kế toán tương tác với các bộ phận chuyên môn khác

E. Quản trị, tính bền vững, trách nhiệm và đạo đức trong doanh nghiệp

 • Nhấn mạnh lý do tại sao quản trị doanh nghiệp lại cần thiết và xác định vai trò của quản trị doanh nghiệp

 • Xác định các bên liên quan chính và nhu cầu quản trị của họ đối với một doanh nghiệp cụ thể

 • Xác định và thể hiện sự khác biệt giữa vai trò và trách nhiệm của những người chịu trách nhiệm quản trị công ty và những người chịu trách nhiệm quản lý, bao gồm những điều cơ bản của bộ luật quản trị công ty của Anh

 • Chỉ rõ sự khác biệt trong hệ thống pháp luật và văn hóa quốc gia và doanh nghiệp ảnh hưởng như thế nào đến quản trị công ty

 • Xác định vai trò và trách nhiệm của các thành viên trong hội đồng quản trị, ban cố vấn, hội đồng thẩm định và các cá nhân chịu trách nhiệm quản trị hoạt động, kiểm toán nội bộ và kiểm toán độc lập

 • Xác định vai trò và trách nhiệm của những người chịu trách nhiệm trong doanh nghiệp đối với kiểm toán nội bộ và đối với mối quan hệ kiểm toán độc lập

 • Bản chất của đạo đức, đạo đức kinh doanh, tính bền vững và trách nhiệm của doanh nghiệp

 • Nêu rõ các chính sách và thủ tục mà doanh nghiệp nên thực hiện để thúc đẩy văn hóa đạo đức

F. Môi trường bên ngoài

 • Nêu rõ các dấu hiệu, lợi ích và phân bổ của cơ chế giá đối với hoạt động kinh doanh (bao gồm cả khái niệm về độ co giãn của giá)

 • Các thất bại tiềm năng của cơ chế thị trường và tác động đối với doanh nghiệp

 • Xác định các nhân tố vĩ mô chính tác động đến doanh nghiệp

 • Các ảnh hưởng chính của luật pháp quốc gia đối với doanh nghiệp

 • Vai trò và tác động của các bên liên quan (cổ đông, địa phương, nhân viên, nhà cung ứng, khách hàng) đến doanh nghiệp như thế nào

G. Công nghệ

 • Xác định các tính chất của dữ liệu lớn và các nguồn, các kiểu dữ liệu khác nhau

 • Xác định được cách sử dụng của khoa học dữ liệu và phân tích dữ liệu bởi các tổ chức

 • Xác định các rủi ro trên môi trường mạng và các phương thức doanh nghiệp có thể làm để củng cố an ninh mạng

 • Hiểu được chức năng và cách sử dụng kế toán điện toán đám mây, internet vạn vật, tài sản số và công nghệ sổ cái phân tán

 • Xác định hiệu quả của việc phát triển công nghệ, bao gồm cả tự động hoá và hệ thống thông minh theo nghiệp vụ kế toán

timetable

session

content

1

Introduce to business

2

Managing in business

3

Organisation and Business structures

4

Introduction to strategy

5

Practice Question Chapter 1- 4

6

Financial information

7

The business's finance function

8

Source of finance

9

PQ chapter 6 – 8
Professional accountant the accountancy profession

10

Structure and regulation of the accountancy profession

11

Governance, corporate responsibility, sustainability and ethics

12

Corporate governance

13

Corporate governance (cont)
Practice Question – Answer Test

14

The economic environment of business and finance

15

External regulation of business

16

Revision

17

Revision

Đăng ký tư vấn

  +84

  Bạn đã học qua các khóa học ACCA, ICAEW,.. ?*

  Điều khoản sử dụng dịch vụ

  Nội quy học trực tuyến

  Kính gửi: – Quý học viên

  Với mục đích xây dựng môi trường học tập thân thiện, mức độ tương tác cao dựa trên thức, trách nhiệm của học viên đối với lớp học, Trung tâm Đào Tạo Vietsourcing trân trọng thông báo nội quy áp dụng cho các lớp học dưới hình thức học trực tuyến của Vietsourcing, chi tiết cụ thể như sau:

  1. Trung tâm Vietsourcing sẽ tạo tài khoản học trên website theo thông tin gmail học viên cung cấp. Học viên không tạo điều kiện cho bất kỳ ai ngoài học viên sử dụng hoặc cùng sử dụng địa chỉ gmail đã đăng ký.

   Mỗi tài khoản chỉ được truy cập duy nhất trên 2 thiết bị (máy tính và điện thoại có đăng nhập tài khoản gmail của học viên). Nếu hệ thống phát hiện dùng nhiều hơn 2 thiết bị, tài khoản của học viên sẽ tự động bị out và khóa vĩnh viễn.

  2. Học viên chỉ được bảo lưu trong vòng hai ngày kể từ ngày tham gia khóa học. Trường hợp cần bảo lưu khóa học vì bất kỳ nguyên nhân nào cần báo ngay để trung tâm có biện pháp can thiệp kịp thời. Phí bảo lưu sẽ được áp dụng theo quy định chung của trung tâm.
  3. Thời gian học online:
   • (03) ba tháng đối với các lớp ACCA (Level 1/level 2), ICAEW CFAB, tiếng Anh chuyên ngành và chuyên môn ngắn hạn;
   • (04) bốn tháng đối với lớp ACCA: SBL, SBR, APM, AAA, AFM
  4. Học viên sẽ được phát tài liệu file PDF vào ngày khai giảng hoặc có sẵn trong lớp học.
  5. Trong quá trình học nếu học viên có bất kì câu hỏi nào vui lòng comment dưới bài giảng hoặc inbox, nhân viên trực lớp sẽ hỗ trợ anh/chị.
  6. Trong trường hợp video bị lỗi hoặc do sự cố kỹ thuật bất khả kháng nên không đăng đúng ngày như lịch học, trung tâm sẽ thông báo thời gian học bù để đảm bảo quyền lợi cho học viên.
  7. Vietsourcing phát hiện tài khoản có dấu hiệu sử dụng chung, tùy mức độ vi phạm Vietsourcing sẽ có quyền nhắc nhở, xử phạt.
  8. Học viên giữ thái độ học tập nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và học viên cùng lớp. Trong quá trình học nếu học viên có câu hỏi nào có thể gửi inbox hoặc bình luận trực tiếp dưới bài giảng, trung tâm sẽ giải đáp và gửi câu trả lời trong thời gian sớm nhất.
  9. Học viên không được sao chép video bài giảng dưới mọi thức.

  Nếu anh chị cần thêm thông tin, xin vui lòng gửi email tới địa chỉ students@vietsourcing.com hoặc gọi điện đến số 024 3856 7777.

  Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác từ phía anh chị học viên.

  Trân trọng!

   

  Designed and developed by Mona Media