ASSURANCE

DỊCH VỤ BẢO ĐẢM

Đăng nhập

THỜI GIAN HỌC

SỐ HỌC PHẦN

GIÁ GỐC

6.000.000

GIÁ ƯU ĐÃI

3.000.000 (Giảm 50%)

GIẢNG VIÊN

Nguyễn Hiền Trang

LIÊN HỆ

Email: edu@vietsourcing.com
Hotline: 094.342.8998 /094.241.8998

Lưu ý:: Vietsourcing reserves the right to amend this tentative training timetable and lecturers should the circumstance so require

ASSURANCE – DỊCH VỤ BẢO ĐẢM

Nếu môn kế toán tài chính cung cấp các thông tin về tình hình tài chính cho người sử dụng thì các dịch vụ đảm bảo bao gồm kiểm toán báo cáo tài chính là công việc kiểm tra, xác minh tính trung thực và hợp lý của các báo cáo tài chính. Môn học Assurance hay thường được gọi là Dịch vụ đảm bảo giúp cho học viên hiểu được quy trình kiểm toán và các chuẩn mực đạo đức, đóng góp vào việc đánh giá kiểm soát nội bộ, thu thập chứng cứ trong quá trình kiểm toán.  Môn học này yêu cầu học viên vận dụng năng lực phân tích và tư duy sáng tạo để có thể hoàn thành tốt công việc xác minh, kiểm tra độ chính xác, tính trung thực của các báo cáo tài chính, giúp phản ánh chính xác nhất tình hình tài chính của một công ty.

Môn học Assurance là một trong 6 môn học bắt buộc để đạt được chứng chỉ CFAB – chứng chỉ Kế toán và Kinh doanh của Viện kế toán công chứng Anh và xứ Wale (ICAEW)

Total Views: 196 ,

nội dung môn học

A. Khái niệm, quy trình và sự cần thiết của dịch vụ đảm bảo

 • Khái niệm dịch vụ đảm bảo; so sánh mục đích và tính chất của các cấp độ, các mức độ đảm bảo hợp lý và hạn chế thu được từ các cam kết đảm bảo khác nhau

 • Lý do tại sao người dùng cần báo cáo kiểm toán và cung cấp các ví dụ về lợi ích có được, ví dụ như để đảm bảo chất lượng báo cáo về trách nhiệm doanh nghiệp hoặc báo cáo phát triển bền vững của tổ chức

 • Chức năng và trách nhiệm của các bên liên quan trong quy trình kiểm toán

 • Xác định các vấn đề có thể dẫn tới chênh lệch giữa đầu ra của các bên tham gia kiểm kê và kỳ vọng của người dùng về báo cáo kiểm toán, và tư vấn giải pháp để xử lý

 • Xác định các bước trong việc: thu thập, chấp nhận hợp đồng kiểm toán và các điều khoản của hợp đồng

 • Xác định quy trình lập kế hoạch kiểm toán; bao gồm cả các đánh giá rủi ro

 • Tính trọng yếu và xác định vai trò của nó trong các hợp đồng đảm bảo

 • Xác định cách thức đưa ra báo cáo dịch vụ bảo đảm với các bên liên quan thế nào

 • Tầm quan trọng của việc lập kế hoạch và thực hiện các hợp đồng dịch vụ bảo đảm với thái độ thể hiện sự chỉn chu, chuyên nghiệp và có hoài nghi nghề nghiệp

 • Ghi nhận đặc tính của gian lận và phân biệt gian lận và sai sót

B. Kiểm soát nội bộ

 • Sự cần thiết của hệ thống kiểm soát nội bộ hiệu quả

 • Xác định những nguyên tắc quan trọng của hệ thống kiểm soát hiệu quả

 • Xác định các mảng chính của một đơn vị kinh doanh cần có hệ thống kiểm soát hiệu quả

 • Xác định các thành tố của hệ thống kiểm soát nội bộ trong môi trường thủ công và môi trường công nghệ

 • Định nghĩa và phân loại các dạng của kiểm soát nội bộ nhấn mạnh vào chất lượng thông tin tài chính và xác định sự khác nhau giữa các phương thức kiểm soát phát hiện và ngăn ngừa

 • Nêu rõ các phương thức kiểm soát nội bộ cụ thể, giảm thiểu rủi ro, bao gồm rủi ro an ninh mạng và những hạn chế của hệ thống

 • Xác định cách kiểm soát nội bộ hoặc các khiếm khuyết trong kiểm soát nội bộ đối với trong một tình huống nhất định

 • Xác định vai trò của người kiểm toán nội bộ trong một tổ chức

 • Xác định, phạm vi trong một tổ chức cụ thể, các nguồn thông tin để có thể lập hồ sơ đầy đủ về kế toán hoặc các hệ thống khác và kiểm soát nội bộ

C. Thu thập bằng chứng kiểm toán

 • Nêu ra lý do phải chuẩn bị và lưu giữ tài liệu liên quan đến hợp đồng dịch vụ đảm bảo

 • Xác định các phương pháp thu thập bằng chứng từ việc kiểm tra hệ thống kiểm soát nội bộ và quy trình thử nghiệm sơ bộ, bao gồm thủ tục phân tích

 • Điểm mạnh và yếu của các phương pháp thu thập chứng cứ khác nhau

 • Xác định một số trường hợp mà các phương pháp thu thập chứng cứ nên/không nên được sử dụng

 • So sánh độ tin cậy của các loại bằng chứng

 • Lựa chọn phương pháp hợp lý trong việc thu thập bằng chứng từ các thử nghiệm kiểm soát , và các thủ tục cơ bản trong tình huống nghiệp vụ nhất định

 • Nhận biết được khi nào số lượng (bao gồm cả các nhân tố có ảnh hướng tới việc thiết kế mẫu) và chất lượng của bằng chứng thu thập được là đủ và hợp lý ở mức nhất định, sau khi đã hiểu về các rủi ro, để rút ra kết luận làm cơ sở cho báo cáo

 • Xác định các trường hợp cần tìm kiếm bằng chứng bằng các xác nhận văn bản từ Ban Giám đốc và độ tin cậy của xác nhận đó là một dạng bằng chứng đảm bảo

 • Phát hiện các vấn đề phát sinh trong khi thu thập bằng chứng mà cần được chuyển đến cấp trên để trao đổi

D. Quy tắc đạo đức chuyên nghiệp

 • Vai trò của các quy tắc về đạo đức và tầm quan trọng của đạo đức; Xác định chức năng cốt lõi của hệ thống đạo đức nghề nghiệp của IESBA và ICAEW

 • Phân biệt quy tắc đạo đức dựa trên luật lệ và dựa trên hệ thống nguyên tắc

 • Tác dụng của nguyên tắc về ứng xử chuyên nghiệp để bảo vệ lợi ích công chúng,đối với xã hội và đồng nghiệp

 • Xác định các nhân tố chính trong hệ thống quy tắc đạo đức chuyên nghiệp ICAEW

 • Hiểu biết được tầm quan trọng của tính chính trực, khách quan và tự chủ của người hành nghề kế toán chuyên nghiệp, xác định các tình huống có thể ảnh hưởng hoặc gây nguy hại đến 3 yếu tố liêm chính, khách quan và tính độc lập

 • Đề xuất hành động ứng phó với mâu thuẫn đạo đức liên quan tới tính liêm chính, khách quan và tính độc lập Phản hồi chính xác yêu cầu của cấp trên để ứng phó với công việc bên ngoài phạm vi kinh nghiệm hoặc kiến thức chuyên môn của các cá nhân

 • Nhận thức được tầm quan trọng của tính bảo mật, bao gồm cả việc tuân thủ GDPR và xác định các rủi ro của việc vô tình tiết lộ thông tin

 • Xác định các bước để tuân thủ với GDPR và phòng tránh việc vô tình tiết lộ thông tin

 • Xác định các tình huống mà thông tin bí mật có thể bị tiết lộ, bao gồm cả trường hợp báo cáo nghi ngờ rửa tiền

 • Xác định các nguy cơ đe dọa đến các nguyên tắc đạo đức chủ yếu, sự độc lập của kiểm toán viên và các biện pháp phòng tránh, hạn chế Nguy cơ tư lợi - Nguy cơ tự kiểm tra - Nguy cơ tự bào chữa - Nguy cơ từ sự quen thuộc - Nguy cơ từ sự đe dọa

 • Xác định các biện pháp phòng vệ đối với với các nguy cơ làm giảm việc áp dụng các nguyên tắc đạo đức và ảnh hưởng đến tính tính độc lập của bên cung cấp dịch vụ bảo đảm

 • m. Đề xuất các phương thức giải quyết xung đột về lòng trung thành giữa nghĩa vụ của một kế toán viên chuyên nghiệp đối với doanh nghiệp của họ và nghĩa vụ đối với nghề nghiệp của họ

Đăng nhập

Đăng ký tư vấn

  +84

  Bạn đã học qua các khóa học ACCA, ICAEW,.. ?*

  Điều khoản sử dụng dịch vụ

  Nội quy học trực tuyến

  Kính gửi: – Quý học viên

  Với mục đích xây dựng môi trường học tập thân thiện, mức độ tương tác cao dựa trên thức, trách nhiệm của học viên đối với lớp học, Trung tâm Đào Tạo Vietsourcing trân trọng thông báo nội quy áp dụng cho các lớp học dưới hình thức học trực tuyến của Vietsourcing, chi tiết cụ thể như sau:

  1. Trung tâm Vietsourcing sẽ tạo tài khoản học trên website theo thông tin gmail học viên cung cấp. Học viên không tạo điều kiện cho bất kỳ ai ngoài học viên sử dụng hoặc cùng sử dụng địa chỉ gmail đã đăng ký.

   Mỗi tài khoản chỉ được truy cập duy nhất trên 2 thiết bị (máy tính và điện thoại có đăng nhập tài khoản gmail của học viên). Nếu hệ thống phát hiện dùng nhiều hơn 2 thiết bị, tài khoản của học viên sẽ tự động bị out và khóa vĩnh viễn.

  2. Học viên chỉ được bảo lưu trong vòng hai ngày kể từ ngày tham gia khóa học. Trường hợp cần bảo lưu khóa học vì bất kỳ nguyên nhân nào cần báo ngay để trung tâm có biện pháp can thiệp kịp thời. Phí bảo lưu sẽ được áp dụng theo quy định chung của trung tâm.
  3. Thời gian học online:
   • (03) ba tháng đối với các lớp ACCA (Level 1/level 2), ICAEW CFAB, tiếng Anh chuyên ngành và chuyên môn ngắn hạn;
   • (04) bốn tháng đối với lớp ACCA: SBL, SBR, APM, AAA, AFM
  4. Học viên sẽ được phát tài liệu file PDF vào ngày khai giảng hoặc có sẵn trong lớp học.
  5. Trong quá trình học nếu học viên có bất kì câu hỏi nào vui lòng comment dưới bài giảng hoặc inbox, nhân viên trực lớp sẽ hỗ trợ anh/chị.
  6. Trong trường hợp video bị lỗi hoặc do sự cố kỹ thuật bất khả kháng nên không đăng đúng ngày như lịch học, trung tâm sẽ thông báo thời gian học bù để đảm bảo quyền lợi cho học viên.
  7. Vietsourcing phát hiện tài khoản có dấu hiệu sử dụng chung, tùy mức độ vi phạm Vietsourcing sẽ có quyền nhắc nhở, xử phạt.
  8. Học viên giữ thái độ học tập nghiêm túc, tôn trọng giảng viên và học viên cùng lớp. Trong quá trình học nếu học viên có câu hỏi nào có thể gửi inbox hoặc bình luận trực tiếp dưới bài giảng, trung tâm sẽ giải đáp và gửi câu trả lời trong thời gian sớm nhất.
  9. Học viên không được sao chép video bài giảng dưới mọi thức.

  Nếu anh chị cần thêm thông tin, xin vui lòng gửi email tới địa chỉ students@vietsourcing.com hoặc gọi điện đến số 024 3856 7777.

  Trung tâm rất mong nhận được sự hợp tác từ phía anh chị học viên.

  Trân trọng!

   

  Designed and developed by Mona Media