Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Tư vấn quản trị rủi ro doanh nghiệp (ERM)

Đào tạo ACCA

Các doanh nghiệp ngày nay phải đối mặt với nhiều loại rủi ro đến từ thiên tai, các vấn đề biến đổi khí hậu, luật pháp và quy định ngày càng phức tạp. Bởi vậy, các doanh nghiệp đều đang tìm kiếm những cách thức nhận diện, quản lý tốt các loại rủi ro đa dạng đến từ chiến lược, hoạt động, tài chính, tuân thủ hoặc báo cáo.

Các chuyên gia của chúng tôi sẽ làm việc với doanh nghiệp để đảm bảo khả năng kinh doanh bền vững của Quý doanh nghiệp thông qua việc xây dựng khung quản lý rủi ro, đảm bảo tuân thủ pháp luật và các quy định cũng như đảm bảo tính liên tục của doanh nghiệp trong trường hợp xảy ra khủng hoảng hoặc thảm họa.

Dịch vụ tư vấn kinh doanh liên tục

Xác định và chuẩn bị ứng phó với các sự kiện có thể làm gián đoạn hoạt động kinh doanh

 • Giảm tác động do gián đoạn kinh doanh gây ra
 • Cải thiện thời gian phục hồi
 • Giải quyết các kế hoạch hoạt động liên tục và dự phòng trong trường hợp khẩn cấp
 • Giảm thiểu rủi ro doanh nghiệp mất danh tiếng hoặc mất khách hàng

Dịch vụ quản lý rủi ro

Nắm bắt cơ hội kinh doanh thông qua việc áp dụng một khung nhận diện rủi ro và quản lý rủi ro hiệu quả

 • Giảm thiểu sự bị động và các rủi ro về pháp luật
 • Thống nhất giữa các chương trình rủi ro, thước đo rủi ro và chức năng quản lý rủi ro cho phù hợp với chiến lược của doanh nghiệp
 • Xác định, phân tích và ứng phó với rủi ro thông qua cách tiếp cận nhất quán
 • Tích hợp quản lý rủi ro trong toàn doanh nghiệp

Dịch vụ tư vấn tuân thủ quy định pháp luật

Trở nên linh hoạt hơn trong việc quản lý trách nhiệm tuân thủ

 • Đề phòng rủi ro tuân thủ và khôi phục lại hoạt động sau các vi phạm về tuân thủ
 • Hỗ trợ các mục tiêu hoạt động, duy trì giá trị và bảo vệ thương hiệu của doanh nghiệp
 • Đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn theo luật định và quy định như Đạo luật chống rửa tiền (AMLA); Đạo luật tuân thủ thuế đối với tài sản nước ngoài (FATCA)

Dịch vụ tư vấn quản lý và kiểm soát rủi ro gian lận

Thực hiện các biện pháp phòng ngừa hoặc phát hiện để giảm thiểu rủi ro gian lận

 • Bảo vệ giá trị thương hiểu và uy tín
 • Bảo vệ doanh thu và các tài sản của doanh nghiệp
 • Phát triển và nâng cao kỹ năng đánh giá rủi ro gian lận của doanh nghiệp
Total Views: 3 ,

Quản trị doanh nghiệp tốt là nền tảng cho một tổ chức vững mạnh. Chức năng quan trọng này thiết lập phương thức vận hành và hành vi cả bên trong và bên ngoài của tổ chức