Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Kiểm toán nội bộ

Đào tạo ACCA

Khi mà môi trường kinh doanh ngày càng phức tạp và mang tính toàn cầu, thêm vào đó là sự gia tăng nhu cầu nâng cao nhận thức về quản trị và kỳ vọng của các bên liên quan, thì những thách thức đối với Kiểm toán nội bộ trở nên khó khăn hơn bao giờ hết

Nếu Quý doanh nghiệp đang có nhu cầu hỗ trợ về thiết lập Bộ phận Kiểm toán nội bộ, chuyển đổi các chức năng hiện có hoặc đảm bảo kiểm soát, các chuyên gia về Kiểm toán nội bộ của Vietsourcing sẽ cung cấp không chỉ các giải pháp phù hợp với đặc thù chuyên ngành mà còn có các công cụ và công nghệ hiện đại. Điều này nhằm đảm bảo một dịch vụ linh hoạt và hiệu quả, đáp ứng các nhu cầu đa dạng của doanh nghiệp.

Dịch vụ thuê ngoài kiểm toán nội bộ và dịch vụ đồng kiểm toán:

  • Nâng cao năng lực, tính linh hoạt trong việc sử dụng nguồn lực và tính hiệu quả của chức năng này
  • Cải thiện khả năng phòng ngừa rủi ro, linh hoạt trong việc ứng phó với các rủi ro tiềm tang và giảm thiểu chi phí chung
  • Giúp chức năng kiểm toán nội bộ tạo ra giá trị phù hợp
  • Đổi mới trong hoạt động kiểm toán nội bộ và hoạt động quản lý rủi ro liên tục
  • Cải thiện hiệu quả bằng cách cung cấp đúng nguồn lực vào đúng thời điểm để đáp ứng nhu cầu của công ty.

Dịch vụ biệt phái nhân viên

  • Xây dựng chức năng kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp thông qua cung cấp nhân sự làm việc dưới sự quản lý của doanh nghiệp
  • Sử dụng kiến thức chuyên ngành liên quan

Đánh giá hiệu quả Kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp

Dịch vụ đánh giá hiệu quả Kiểm toán nội bộ giúp xem xét chức năng Kiểm toán nội bộ của doanh nghiệp một cách khách quan. Dịch vụ này bao gồm các khuyến nghị để giúp bộ phận Kiểm toán nội bộ có thể xác định nhiệm vụ, đạt được mục tiêu, nâng cao hiệu quả và đem lại kết quả phù hợp với kỳ vọng của các bên liên quan.

Dịch vụ kiểm toán kiểm tra hoạt động Kiểm toán nội bộ SOX

Vietsourcing giúp ban lãnh đạo doanh nghiệp tinh giản và cải thiện môi trường kiểm soát nội bộ, phát huy tối đa công nghệ để tiết kiệm sức lực và tối ưu hóa công tác quản trị rủi ro. Ngoài ra, Vietsourcing cũng giúp doanh nghiệp thay mặt ban lãnh đạo thực hiện thử nghiệm quy trình kiểm soát nội bộ đối với báo cáo tài chính theo các chuẩn mực quy định liên quan (SOX 404)

Total Views: 8 ,

Quản trị doanh nghiệp tốt là nền tảng cho một tổ chức vững mạnh. Chức năng quan trọng này thiết lập phương thức vận hành và hành vi cả bên trong và bên ngoài của tổ chức