Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Các Chương Trình Học Online

acca alp Chương trình ACCA Online
Chương trình ACCA bao gồm 14 môn học, chia thành 3 cấp độ trong các lĩnh vực: kế toán, kiểm toán, tài chính, quản trị, thuế và luật
icaew logo Chương Trình ICAEW Online
ICAEW CFAB được thiết kế dành cho tất cả mọi người thực sự quan tâm và muốn đào sâu tìm hiểu về lĩnh vực tài chính, kế toán và kinh doanh
vietsourcing logo no text Các khóa học ngắn hạn online
Các khóa học ngắn hạn trong chương trình đào tạo online của Vietsourcing