Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Các khóa đào tạo theo yêu cầu

Đào tạo ACCA

Giới Thiệu Về Danh Mục

Updating...

Updating...

Điều kiện đầu vào

Điều kiện

Đã tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng;

Sinh viên đại học các khối ngành kinh tế

Trở Thành Vietsourcing member

Nhấn Đăng Ký Ngay
Đăng ký ngay

Lộ trình học tập tại Vietsourcing

Nguyễn Oanh – Trợ lý kiểm toán EY VN

Nguyễn Oanh – Trợ lý kiểm toán EY VN

Nguyễn Oanh – Trợ lý kiểm toán EY VN

Nguyễn Oanh – Trợ lý kiểm toán EY VN

Updating...

BT – KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ (F1)
Giúp học viên hình thành tư duy tổng quan nhất về môi trường kinh doanh như: môi trường kinh doanh, các ảnh hưởng của môi trường kinh doanh lên cơ cấu doanh nghiệp, vai trò của kế toán, các chức năng kinh doanh quan trọng, nguyên tắc cơ bản của phương pháp quản trị hiệu quả trong doanh nghiệp…
BT – KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ (F1)
BT – KINH DOANH VÀ CÔNG NGHỆ (F1)