Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Tóm lược về hệ thống thuế Việt Nam

Sổ tay này cung cấp thông tin tóm lược dựa trên những văn bản pháp luật về thuế và thông lệ về thuế hiện hành, bao gồm một số dự thảo, tính đến thời điểm 31/12/2020.

Sổ tay này chỉ đưa ra những hướng dẫn mang tính tổng quát nhất. Việc áp dụng các quy định có thể thay đổi tùy thuộc vào từng trường hợp và từng giao dịch cụ thể, do đó xin quý vị vui lòng liên hệ với các chuyên gia tư vấn của chúng tôi để được tư vấn cụ thể

Hệ Thống Thuế

Tổng Quan:
Hầu hết các hoạt động kinh doanh và đầu tư ở Việt Nam sẽ chịu ảnh hưởng của những loại thuế sau đây:

 • Thuế thu nhập doanh nghiệp;
 • Thuế nhà thầu nước ngoài;
 • Thuế chuyển nhượng vốn;
 • Thuế giá trị gia tăng;
 • Thuế nhập khẩu;
 • Thuế thu nhập cá nhân của nhân viên người Việt Nam và nhân viên người nước ngoài; và

Ngoài ra, các loại thuế khác có thể có ảnh hưởng đến một số hoạt động nhất định, bao gồm:

 • Thuế tiêu thụ đặc biệt;
 • Thuế tài nguyên;
 • Thuế áp dụng đối với bất động sản;
 • Thuế xuất khẩu;
 • Thuế bảo vệ môi trường; và
 • Thuế sử dụng đất/Tiền thuê đất.
Total Views: 23 ,