Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Thuế Bảo Vệ Môi Trường

 

Thuế bảo vệ môi trường được thu ở khâu sản xuất và nhập khẩu của một số sản phẩm, hàng hóa khi sử dụng gây tác động xấu đến môi trường, nhất là các sản phẩm xăng dầu và than đá. Các mức thuế được quy định như sau

STTHàng HóaĐơn vịMức Thuế
1.Xăng, dầu, mỡ nhờnlít/kg1.000 – 4.000
2.Than đátấn15.000 – 30.000
3.Dung dịch hydro-chloro-fluoro-carbon (HCFC)kg5.000
4.Túi ni lông (*)kg50.000
5.Các loại thuốc hạn chế sử dụngkg500 – 1.000
Total Views: 22 ,