Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Tư vấn quản trị nhân sự

Đào tạo ACCA

Nguồn nhân lực đóng vai trò quan trọng trong hoạt động của các doanh nghiệp hay tổ chức. Vì nhân lực là yếu tố then chốt để doanh nghiệp phát triển bền vững trong tương lai.

Quản trị nhân sự là quản lý nguồn nhân lực nòng cốt trong mỗi doanh nghiệp, tổ chức và làm cách nào để nhân lực trong doanh nghiệp phát huy được khả năng cao nhất. Việc khai thác và quản lý tốt nguồn lực này nhằm phục vụ cho sự phát triển của doanh nghiệp, là vấn đề được các doanh nghiệp vô cùng chú trọng và quan tâm.

Điều hành một đội ngũ nhân viên làm việc là điều không hề dễ đối với một nhà quản trị nhân sự, để làm tốt nhiệm vụ đó, đòi hỏi nhà quản trị phải có những kiến thức chuyên sâu, những kỹ năng kết nối mọi người, giải quyết mọi vấn đề một cách hợp lý và hài hòa nhất, tránh những xung đột không đáng có xảy ra.

 • Tư vấn chiến lược tổ chức, quản trị và sử dụng nhân sự
 • Xây dựng cơ chế lương, thưởng, phúc lợi cho doanh nghiệp
 • Tính lương, thuế thu nhập doanh nghiệp
 • Theo dõi đối chiếu bảo hiểm bắt buộc của doanh nghiệp theo kỳ
 • Xây dựng hệ thống đánh giá KPIs
 • Xây dựng bộ quy tắc ứng xử và văn hóa doanh nghiệp
 • Xây dựng hệ thống báo cáo – kế hoạch
 • Chuẩn hóa chức năng, nhiệm vụ các phòng ban/bộ phận
 • Xây dựng khung năng lực
 • Tư vấn về chế độ, chính sách lao động và hợp đồng lao động
 • Tư vấn về lao động nước ngoài
Total Views: 1 ,

Quản trị doanh nghiệp tốt là nền tảng cho một tổ chức vững mạnh. Chức năng quan trọng này thiết lập phương thức vận hành và hành vi cả bên trong và bên ngoài của tổ chức