Trung tâm Đào tạo Vietsourcing

Hà Nội – Ngày 02/10/2023, thông tin từ Cục Thuế Thành phố Hà Nội cho biết vừa có quyết định cưỡng chế hoá đơn đối với một số doanh nghiệp nợ thuế quá hạn.
Cụ thể, Chi cục Thuế quận Long Biên vừa có quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty TNHH Sopa Media Việt Nam (phường Bồ Đề, quận Long Biên, TP Hà Nội).

Lý do là bởi Công ty TNHH Sopa Media Việt Nam có số tiền quá hạn nộp phải thực hiện cưỡng chế theo quy định tại Luật Quản lý thuế. Số tiền bị cưỡng chế hơn 83 triệu đồng.

Cùng lý do tương tự, Chi cục Thuế quận Long Biên cũng ra quyết định cưỡng chế bằng biện pháp ngừng sử dụng hoá đơn đối với Công ty Cổ phần Kim loại Thủ đô (phường Bồ Đề, quận Long Biên). Số tiền bị cưỡng chế trên 53 triệu đồng.

Thông tin từ Cục Thuế TP Hà Nội

Thông tin từ Cục Thuế TP Hà Nội

Liên quan đến vấn đề này, đối với người nộp thuế chỉ có tiền thuế nợ dưới 90 ngày, Tổng cục Thuế đã yêu cầu các đơn vị thực hiện ngay các biện pháp (gọi điện thoại, nhắn tin, gửi thư điện tử, mời lên làm việc, ban hành thông báo tiền thuế nợ) đôn đốc người nộp thuế nộp tiền thuế vào ngân sách nhà nước, không để nợ thuế dây dưa, kéo dài, hạn chế nợ mới phát sinh.

Đối với người nộp thuế có khoản tiền thuế nợ trên 90 ngày hoặc khoản tiền thuế nợ thuộc trường hợp phải cưỡng chế, các cục thuế phải áp dụng ngay các biện pháp cưỡng chế để thu hồi tiền thuế nợ vào ngân sách nhà nước.

Trường hợp quyết định cưỡng chế hết hiệu lực mà người nộp thuế chưa nộp hoặc nộp chưa đủ số tiền thuế nợ bị cưỡng chế vào ngân sách nhà nước thì phải kịp thời chuyển sang áp dụng các biện pháp cưỡng chế phù hợp, đúng quy định.

Tổng cục Thuế cũng yêu cầu các cục thuế thực hiện công khai thông tin của người nộp thuế có tiền thuế nợ quá hạn theo đúng quy định của pháp luật, đặc biệt tập trung vào người nộp thuế có số tiền thuế nợ lớn và kéo dài.

Tham khảo ngay các khóa học, hội thảo về Thuế cùng Vietsourcing tại đây!

Nguồn: Tại đây

Total Views: 17 ,