VSC-logo-white
Hội thảo ESG
Hội thảo ESG

Hội thảo TRỰC TUYẾN

Tích hợp Chuẩn mực Quốc tế
về Tính Bền vững
trong Thực hành Kế toán

Tham gia cùng Vietsourcing tại hội thảo “Tích Hợp Chuẩn Mực Quốc Tế về Tính Bền Vững trong Thực Hành Kế Toán”!

Trong một thế giới ngày càng chú trọng đến tính bền vững, vai trò của kế toán không chỉ dừng lại ở việc lập và phân tích báo cáo tài chính truyền thống. Đến với hội thảo này, bạn sẽ được tìm hiểu sâu hơn về Tài chính Xanh, Trách Nhiệm Xã Hội của Kế Toán và các chuẩn mực ISSB.

  • Thời gian: 13/4/2024
  • Địa điểm: Online qua nền tảng Zoom
Đăng ký ngay để trở thành một phần của sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển bền vững và thay đổi tích cực trên quy mô toàn cầu!

Tham gia cùng Vietsourcing tại hội thảo “Tích Hợp Chuẩn Mực Quốc Tế về Tính Bền Vững trong Thực Hành Kế Toán”!

Trong một thế giới ngày càng chú trọng đến tính bền vững, vai trò của kế toán không chỉ dừng lại ở việc lập và phân tích báo cáo tài chính truyền thống. Đến với hội thảo này, bạn sẽ được tìm hiểu sâu hơn về Tài chính Xanh, Trách Nhiệm Xã Hội của Kế Toán và các chuẩn mực ISSB.

  • Thời gian: 13/4/2024
  • Địa điểm: Online qua nền tảng Zoom
Đăng ký ngay để trở thành một phần của sứ mệnh thúc đẩy sự phát triển bền vững và thay đổi tích cực trên quy mô toàn cầu!

Diễn giả:  Nguyễn Phương Hằng

ACCA, CPA, SRIM

 
Cô Nguyễn Phương Hằng

Diễn giả:  Nguyễn Phương Hằng

ACCA, CPA, SRIM

Total Views: 193 ,